Galantské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 8. februára 2018 v Renesančnom kaštieli v Galante slávnostnú vernisáž výstavy diel pod názvom Galantská paleta.
Galantská paleta 2018

Galantská paleta

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, uskutočnilo vo štvrtok 8. februára 2018 v Renesančnom kaštieli v Galante vernisáž 16. ročníka výstavy diel pod názvom Galantská paleta - prezentácia neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 2017, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia.

Rozmanité žánre, štýly, materiály a techniky sú výstižným vyjadrením charakteru výstavy Galantská paleta, ktorá prezentuje širokej verejnosti výtvarnú tvorbu 29 regionálnych umelcov. Svoju tvorbu predstavili mladé začínajúce talenty, ale aj ľudia, ktorí sa zo záľuby venujú výtvarnému umeniu už dlhé roky. Výstavy Galantskej palety dávajú príležitosť neprofesionálnym výtvarníkom vystavovať diela a zároveň všetkým, ktorí majú radi výtvarné umenie sprostredkujú príjemné a hodnotné umelecké zážitky. Autori sa pomocou svojich obrazov snažia komunikovať s okolitým  svetom a  sú radi, keď v návštevníkoch nájdu  partnerov,  hoci aj  na krátku debatu.  Stačí sa pozrieť na jednotlivé diela a v okamihu sa  ocitneme za imaginárnou zázračnou bránou.

Kurátorom výstavy bol výtvarník Mgr. Peter Babka, ktorý spolupracuje s Galantským osvetovým strediskom pri realizácii tvorivých dielní a výstav. „Na určitom stupni svojho vývoja sa začiatočník začne stretávať s druhými autormi a výmenou skúseností, samoštúdiom a realizáciou tvorivých nápadov sa posúva na rebríčku technickej kvality a obsahu vlastnej tvorby hore, až dospeje do štádia, kedy má potrebu prezentovať sa so svojimi dielami na verejnosti. Nezastupiteľnú zásluhu pri raste regionálnych neprofesionálnych umelcov zohráva Galantské osvetové stredisko svojim dlhoročným systematickým vzdelávaním výtvarníkov,“ konštatoval vo svojom kurátorskom preslove Mgr. Peter Babka.

Výstavy Galantskej palety sa úspešne rozvíjajú už 16 rokov a významne prispievajú k propagácii a sprístupňovaniu hodnôt výtvarného umenia. Umelci vystavujúci v rámci Galantskej palety sú dlhodobo veľmi úspešní v rámci výtvarných súťaží, autorských a kolektívnych výstav a oceňovaní mnohými poctami za prínosy k rozvoju a podpore výtvarníctva.

Výstava Galantská paleta 2018 bola sprístupnená pre všetkých záujemcov do 17. marca 2018.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.