Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v dňoch 7. februára až 15. marca 2019 v galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante výstavu diel neprofesionálnych výtvarných umelcov.
Galantská paleta 2019

Galantská paleta 2019

 

Tradične sa začiatkom februára stretávajú priaznivci výtvarného umenia v reprezentatívnych priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante na vernisáži výstavy diel, ktorá sa realizuje pod názvom Galantská paleta. Organizačne výstavu zabezpečilo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Galante. Výstavu Galantská paleta z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

Pozdvihnúť výtvarný život a podporovať dlhoročnú tradíciu výtvarníctva a výstavníctva neprofesionálnych výtvarníkov v Galantskom regióne si kládla za cieľ aj tohtoročná výstava Galantská paleta, ktorá patrí k neoddeliteľnej súčasti významných kultúrno-spoločenských podujatí v meste Galante. V poradí už sedemnásta výstava otvorila svoje brány 7. februára 2019 a pozvala všetkých záujemcov na "umelecký dialóg", oslovujúc ich pri tom rečou línií, tvarov a farieb. Na kolektívnej výstave sa predstavilo 29 neprofesionálnych umelcov so širokého okolia Galanty, ktorí prezentovali vo svojich dielach rozličné žánre, štýly, materiály a techniky. V priestore i na stenách bolo nainštalovaných 120 diel – olejomalieb, kresieb ceruzou, perokresieb, airbrushov, pastelov, akvarelov, drevorezieb, keramika, či diela vytvorené drôtovaním a rôznymi kombináciami techník. Spoločným menovateľom všetkých vystavených diel bola úprimná výpoveď, láska k tvoreniu, radosť z výsledkov snaženia, ale aj zo spoločných stretnutí.

Kurátorkou výstavy bola kunsthistorička Dr. Iveta Lenická, ktorá dlhoročne úspešne spolupracuje s Galantským osvetovým strediskom pri realizácii tvorivých dielní, kolektívnych a autorských výstav. „Význam Galantskej palety je nesporný. Spája rozrastajúcu sa skupinu tvorbou zanietených ľudí, ktorí sa radi stretnú na takejto reprezentatívnej pôde, aby porovnali výsledky svojej práce, vymenili  si skúsenosti, viedli diskusie o umení.  Sú prínosom aj pre všetkých vnímateľov svojim posolstvom ľudskosti, tvorivej hravosti mnohokrát aj vo vysokom veku. V tomto svete založenom na materiálnom, strácajúcom akékoľvek duchovné a morálne hodnoty, je návrat ľudí k umeniu o to dôležitejší,“ konštatovala vo svojom kurátorskom preslove Dr. Iveta Lenická.

Prostredníctvom výstavy Galantská paleta, ktorá prináša jedinečnú rozmanitosť diel, sa verejnosti môže prezentovať bohatá umelecká činnosť našich regionálnych autorov. Uskutočnená výstava bola oslavou ich nadania a kreativity. Výstavou sme chceli podporiť „výtvarný dialóg“ medzi umelcami Galantského regiónu a návštevníkmi z radov širokej verejnosti. Výstavné prezentácie aktivizujú umelcov k novým výtvarným činnostiam, sú motivujúcim prvkom pre umelcov, prinášajú nadšenie a sviežu invenciu. Výstavy Galantskej palety sa úspešne rozvíjajú už 17 rokov a významne prispievajú k  propagácii a sprístupňovaniu hodnôt výtvarného umenia. Výstava Galantská paleta 2019 bola sprístupnená pre všetkých záujemcov do 15. marca 2019.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.