Galantské osvetové stredisko pripravilo v dňoch 10. - 30. apríla 2018 výstavu diel neprofesionálnych výtvarníkov mesta Galanta.
Galantská paleta - výstava

Galantská paleta

Prezentácia diel neprofesionálnych výtvarníkov mesta Galanta

 

Galantské osvetové stredisko sa prostredníctvom Klubu výtvarníkov Galantská paleta už vyše 16 rokov snaží vytvárať vhodný priestor na stretávanie sa výtvarných umelcov a formou prezentácie ich diel umožniť verejnosti nazrieť do sveta výtvarného umenia. V dňoch 10. - 30. apríla 2018 pripravilo výstavu diel neprofesionálnych výtvarníkov mesta Galanta. Svojimi dielami sa v priestoroch Galantského osvetového strediska predstavili štyri autorky Adriana Decsiová, Eva Králiková - Tóthová, Adriana Popluhárová a Beáta Šidlíková. Výstava Galantská paleta sa realizovala s finančnou podporou mesta Galanta. Výstavné prezentácie aktivizujú umelcov k novým výtvarným činnostiam, sú motivujúcim prvkom pre umelcov a podporujú tiež výmenu názorov a skúseností. Realizáciou výstavy Galantská paleta sa prispelo k podpore a rozvoju kultúrnych aktivít v meste Galanta.