V galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa v dňoch 6. februára až 15. marca 2020 koná výstava pod názvom Galantská paleta.
Galantská paleta - výstava

Galantská paleta 2020

 

Výstavné prezentácie aktivizujú umelcov k novým výtvarným činnostiam, sú motivujúcim prvkom pre umelcov a podporujú tiež výmenu názorov a skúseností. Prostredníctvom výstavy Galantská paleta, ktorá sa realizuje v rámci regionálnej postupovej súťaže na 57. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020, sa verejnosti môže prezentovať bohatá a kreatívna činnosť našich regionálnych umelcov. Na kolektívnej výstave v galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante sa prezentuje 24 neprofesionálnych umelcov. Spoločným menovateľom všetkých vystavených diel je úprimná výpoveď, láska k tvoreniu, radosť z výsledkov snaženia, ale aj zo spoločných stretnutí, diskusií o tvorbe, o živote. Vernisáž výstavy diel Galantská paleta sa uskutočnila vo štvrtok 6. februára 2020. Realizátorom výstavy je Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Snahou výstavy pod názvom Galantská paleta je pozdvihnúť výtvarný život a podporovať dlhoročnú tradíciu výtvarníctva a výstavníctva neprofesionálnych výtvarníkov v Galantskom regióne. Výstavou chceme taktiež podporiť „výtvarný dialóg“ medzi umelcami Galantského regiónu a návštevníkmi z radov širokej verejnosti. Výstava Galantská paleta 2020 bude sprístupnená pre všetkých záujemcov do 15. marca 2020.