Galantské osvetové stredisko pripravilo v dňoch 21. - 29. októbra 2019 výstavu diel z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta a seniorov mesta Galanta.
Galantská paleta - výstava výtvarných diel

Galantská paleta

 

Galantské osvetové stredisko pripravilo v dňoch 21. - 29. októbra 2019 výstavu diel z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta a seniorov mesta Galanta. Výstava, ktorá nesie názov Galantská paleta bola nainštalovaná v priestoroch Galantského osvetového strediska. Prostredníctvom tejto pozoruhodnej výstavnej prezentácie sa sprístupnila širokej verejnosti tvorivá činnosť neprofesionálnych autorov a taktiež sa prispelo k podpore a rozvoju kultúrnych aktivít v meste Galanta. Výstavné prezentácie aktivizujú umelcov k novým výtvarným činnostiam, sú motivujúcim prvkom pre umelcov a podporujú tiež výmenu názorov a skúseností. Kolektív vystavujúcich tvoria skúsení umelci i autori, ktorí svoju kreativitu verejne prezentujú po prvýkrát. Zaujímavé výtvarné diela boli vytvorené viacerými technikami ako sú maľba olejom, akrylom či temperou, ale aj netradičnou technikou paverpol, ktorá umožňuje umelcom viaceré kreatívne alternatívy. Paverpol je textilné tužidlo, pomocou ktorého sa dajú tvoriť plastické obrazy i priestorové predmety v rôznych farebných škálach. Galantské osvetové stredisko sa svojimi výstavnými aktivitami snaží vytvárať vhodný priestor na stretávanie sa výtvarných umelcov a formou prezentácie ich diel umožniť verejnosti nazrieť do sveta výtvarného umenia.