Gorazdovo výtvarné Námestovo je celoslovenská výtvarná súťaž prác detí a mládeže. Galantské osvetové stredisko pripravilo z postupujúcich výtvarných prác virtuálnu výstavnú prezentáciu. Pozývame vás na prehliadku!
Gorazdovo výtvarné Námestovo 2022

Gorazdovo výtvarné Námestovo 2022

 

Medzi množstvom realizovaných výtvarných súťaží na Slovensku, má svoje stabilné miesto nepochybne aj celoslovenská výtvarná súťaž detí a mládeže pod názvom Gorazdovo výtvarné Námestovo. V roku 2022 bola táto tradičná a obľúbená súťaž už po 26-krát vyhlásená mestom Námestovo a taktiež Domom kultúry v Námestove. Cieľom súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo je pritiahnuť k záujmu o naše národné a kultúrne dejiny čo najviac detí a mládeže.

Regionálne kolo súťaže dlhoročne zabezpečuje Galantské osvetové stredisko. Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín s tematickým vymedzením sa na osobnosti obdobia Veľkej Moravy ako boli svätý Gorazd, apoštoli Slovanov - svätí Cyril a Metod, či panovníci Rastislav, Svätopluk, Pribina. Ďalším tematickým okruhom, ktorý najmä mladší autori veľmi radi výtvarne znázorňujú, je ilustrovanie literárnych diel – rozprávok, básní a povestí slovenských autorov. Do celoslovenského kola súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo bolo nominovaných 9 krásnych, výtvarne nápaditých dielok našich malých umelcov, ktorým ďakujeme, zároveň taktiež ich pedagógom a želáme im veľa úspechov.

 

Galantské osvetové stredisko pripravilo z postupujúcich výtvarných prác virtuálnu výstavnú prezentáciu. Pozývame vás na prehliadku!

 

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže

 

 

 

 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA SÚŤAŽE

- VIRTUÁLNA GALÉRIA

 

 

 

Laura Dubeňová - Červená čiapočka
Paulína Kosová - O Pampúšiku
Hana Ertelová - Zlatovláska
Stella Koniarová - Princ Bajaja
Natália Tőser - Tri medvede
Nina Stoláriková - Dlhý, široký a bystrozraký
Hana Ertelová - Žabí princ
Hana Brčeková - Bezzubý
Júlia Mokónyová - Ninja Go

Nežná revolúcia

Galéria umenia