Galantské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 22. októbra 2019 vzdelávacie podujatie pre dospelých v rámci Týždňa celoživotného učenia pod názvom História na dlani.
História na dlani - vzdelávacie podujatie

História na dlani – potulky dejinami Galanty

- vzdelávacie podujatie pre dospelých

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v SR a Asociáciou kultúrno-osvetových inštitúcií uskutočnili dňa 22. októbra 2019 vzdelávacie podujatie pre dospelých v rámci Týždňa celoživotného učenia. Podujatie pod názvom História na dlani – potulky dejinami Galanty sa konalo v priestoroch Galantského osvetového strediska. Prednášajúcim bol Juraj Pekarovič, ktorý sa od mladosti zaujímal o históriu nášho mesta. Dlhé roky bol kronikárom mesta, profesionálne pôsobil v pamiatkovej starostlivosti na úrovni mesta, okresu i regiónu. Publikoval mnohé články o histórii mesta, bol zostavovateľom úspešných kalendárov s reprodukovanými historickými pohľadnicami. Je zberateľom dokumentov a artefaktov, ktoré sa viažu k histórii Galanty.