Vzdelávacie podujatia k predchádzaniu diskriminácie a ostatným prejavom intolerancie pod názvom Holokaust v Seredi sa v mesiaci október konali v Seredi.
Holokaust v Seredi

Holokaust v Seredi – vzdelávacie podujatia pre mládež

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi pripravili pre stredoškolskú mládež z Galanty vzdelávacie podujatia k predchádzaniu diskriminácie a ostatným prejavom intolerancie pod názvom Holokaust v Seredi. Pravdivo a otvorene hovoriť o holokauste a obetiach, ktoré toto obdobie prinieslo je nutnosťou hlavne vo vzťahu k mladej generácii. Edukačné aktivity sa budú konali v objekte bývalého Pracovného a koncentračného tábora v Seredi, kde sa v súčasnosti nachádza Múzeum holokaustu a pri pamätníku obetí holokaustu v Mestskom parku v Seredi. Vzdelávacie podujatia sa uskutočniliv dňoch 8. novembra 2017 pre študentov Gymnázia Zoltána Kodálya s  vyučovacím jazykom maďarským v Galante a  28. novembra 2017 pre študentov Gymnázia Janka Matúšku v Galante. Podujatia z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia 2017, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatí.

Obdobie holokaustu je dôležité si pripomínať, aby naša spoločnosť predchádzala všetkým formám násilia a antisemitizmu a vychovala mladú generáciu, ktorá si ctí ľudské práva a slobody. Ich vzdelávanie prispieva k rozširovaniu informácií, ktoré znižujú prejavy diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a  intolerancie.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.