Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Galante zrealizovali vzdelávacie podujatie s výstavou pod názvom Holokaust v Seredi.
Holokaust v Seredi - vzdelávacie podujatie s výstavou

Holokaust v Seredi  - vzdelávacie podujatie s výstavou v Galante

 

Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Galante zrealizovali vzdelávacie podujatie s výstavou pod názvom Holokaust v Seredi. Pravdivo a otvorene hovoriť o holokauste a obetiach, ktoré toto obdobie prinieslo je nutnosťou hlavne vo vzťahu k mladej generácii. Holokaust - obdobie, ktoré hrozným spôsobom zasiahlo obrovský počet ľudí nesmie ostať zabudnuté. Výstava sa uskutočnila v dňoch 22. – 31. januára 2020 v rámci pripomienky na Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá sa 27. január. V tento deň v roku 1945 bol oslobodený koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brzezinka). Počas konania výstavy si študenti spolu so svojimi pedagógmi pripravili zaujímavé vzdelávanie aktivity. Výstava pre študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante sa realizovala v rámci predchádzania diskriminácie a ostatných prejavov intolerancie a prispela k prevencii extrémizmu a vzdelávaniu mladej generácie, ktorá si ctí ľudské práva a slobody.