V dňoch 25. marca – 3. apríla 2019 sa uskutočnili vzdelávacie výstavy z oblasti holokaustu v slovenskom a maďarskom jazyku v základných školách v Trsticiach.
Holokaust v Seredi - vzdelávacie výstavy v Trsticiach

Holokaust v Seredi  - vzdelávacie výstavy v Trsticiach

 

Holokaust - obdobie, ktoré hrozným spôsobom zasiahlo obrovský počet ľudí nesmie ostať zabudnuté. Pravdivo a otvorene hovoriť o holokauste a obetiach, ktoré toto obdobie prinieslo je nutnosťou hlavne vo vzťahu k mladej generácii. Z toho dôvodu zrealizovalo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci so základnými školami v Trsticiach, vzdelávacie výstavy pod názvom Holokaust v Seredi. Výstavy sa konali v dňoch 25. marca – 3. apríla 2019 v Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským v Trsticiach a v Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Trsticiach. Výstavy pre žiakov z Trstíc sú pripravené v slovenskom a aj v maďarskom jazyku a realizujú sa v rámci predchádzania diskriminácie a ostatných prejavov intolerancie a prispievajú k výchove mladej generácie, ktorá si ctí ľudské práva a slobody.