Galantské osvetové stredisko pripravilo dňa 24. apríla 2018 vyhodnotenie 18. ročníka výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta pod názvom „Ja a naše krásne Slovensko“.
Ja a naše krásne Slovensko

JA A NAŠE KRÁSNE SLOVENSKO

 

Galantské osvetové stredisko pripravilo dňa 24. apríla 2018 vyhodnotenie 18. ročníka výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta pod názvom „Ja a naše krásne Slovensko“. Zameranie výtvarnej súťaže bolo v tomto roku venované 25. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Výborná spolupráca so špeciálnymi základnými školami z okresu Galanta pokračovala aj v rámci aktuálnej výtvarnej súťaže, ktorá podporila u žiakov rozvoj kreativity a fantázie so zameraním na Slovensko, našu krásnu domovinu.

Výtvarnej súťaže sa zúčastnili špeciálne základné školy z Galanty, Sládkovičova, Serede, Tomášikova a z Jelky. Práce detí vynikali zaujímavými nápadmi a boli tvorené rôznymi technikami. Nádhernou priestorovou prácou pod názvom Slovenská dedinka sa na súťaži prezentoval Dominik Studénka, žiak Špeciálnej základnej školy zo Serede. Všetkým žiakom a ich pedagógom ďakujeme za vynaložené úsilie pri príprave na výtvarnú súťaž a do budúcnosti im želáme veľa tvorivých síl.

Galantské osvetové stredisko aj touto zrealizovanou súťažou prispelo k propagácii činnosti talentovaných detí a mládeže z okresu Galanta.