Pod názvom Jar prichádza pripravilo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Domovom dôchodcov v Galante – Patria dňa 27. marca 2018 tvorivé dielne a folklórne pásmo.
Jar prichádza

Jar prichádza – tvorivé dielne a folklórne pásmo

 

Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Domovom dôchodcov v Galante – Patria uskutočnili dňa 27. marca 2018 tvorivé dielne a folklórne pásmo pod názvom Jar prichádza. Spoločným zámerom pre konanie podujatia bolo uchovávať ľudové tradície, propagovať kultúrne dedičstvo našich starých rodičov ako aj iniciovať záujem o ľudové tradície a zvyky. Podujatie poskytlo priestor záujemcom na tvorivé, ručné zhotovenie krásnych tradičných veľkonočných ozdôb. Obohatením tvorivých dielni bolo zaiste aj folklórne pásmo zostavené Dr, Jozefom Búranom, ktorého sa zúčastnili členovia detského folklórneho súboru Važinka zo Šoporne v hudobnom doprovode Ivana Lipovského. Všetci zúčastnení sa výborne zabavili a popritom vytvorili množstvo zaujímavých veľkonočných ozdôb.