Pri príležitosti Roka J.M.Hurbana uskutočnilo Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Seredi dve výstavné prezentácie.
J.M.Hurban - výstavy v Seredi

Výstavy k Roku Jozefa Miloslava Hurbana v Seredi

200. výročie narodenia významného slovenského dejateľa

 

V roku 2017 si pripomíname 200. narodenia významného slovenského dejateľa Jozefa Miloslava Hurbana. Galantské osvetové stredisko v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Seredi pripravili pri tejto príležitosti dve výstavné prezentácie v Seredi.

Prvá sa uskutočnila dňa 17. mája 2017 pre širokú verejnosť v rámci 11. ročníka obľúbených Knižných hodov na Námestí slobody v Seredi. Následne bola vzdelávacia výstava pod názvom Jozef Miloslav Hurban sprístupnená od 18. - 31. mája 2017 študentom a pedagógom v priestoroch Obchodnej akadémie v Seredi.

J. M. Hurban   ako jedna z najvýznamnejších osobností slovenských dejín sa môže stať vzorom pre mladých ľudí, pretože už v mladom veku sa angažoval v spoločenskom a kultúrnom živote a snažil s o zlepšenie života slovenského národa. Zrealizované výstavy prispeli k zvyšovaniu informovanosti a edukácii verejnosti a najmä mladej generácie v oblasti slovenských národných dejín.