Galantské osvetové stredisko uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie Jubilujúca Galanta pri príležitosti 785. výročia 1. písomnej zmienky o meste Galanta.
Jubilujúca Galanta

Jubilujúca Galanta

 

Galantské osvetové stredisko zorganizovalo kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti 785. výročia 1. písomnej zmienky o meste Galanta. Súčasťou programu, ktorý sa uskutočnil dňa 1. júla 2022 v parku pri Neogotickom kaštieli v Galante, bol koncert, komentovaná výstava fotografií a prednáška o histórii Galanty. Projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou Mesta Galanta.

 

 

 

PROJEKT SA USKUTOČŇUJE S FINANČNOU PODPOROU MESTA GALANTA.