Festival detských speváckych zborov pod názvom Kodályova Galanta 2017 sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante.
Kodályova Galanta 2017

Kodályova Galanta 2017

 

V Mestskom kultúrnom stredisku v Galante sa dňa 30. novembra 2017 uskutočnil festival detských speváckych zborov pod názvom Kodályova Galanta 2017, ktorého organizátorom bol Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia.

Festival detského zborového spevu v Galante sa konal pri príležitosti 135. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia svetoznámeho hudobného skladateľa Zoltána Kodálya. Mesto Galanta je úzko späté s touto významnou osobnosťou hudobnej kultúry, skladateľom a propagátorom zborového spevu Zoltánom Kodályom, preto aj festival v Galante nesie jeho meno. Galanta, v ktorej strávil Zoltán Kodály najkrajších sedem rokov svojho detstva, bola preňho vždy živou spomienkou a životodarným zdrojom.

Zborový spev patrí k najtradičnejším oblastiam záujmovej umeleckej činnosti. Účinkovanie v speváckom zbore vedie nielen ku zvyšovaniu úrovne speváckych prejavov, ale v konečnom dôsledku aj k orientácii na vyššie kultúrne a duchovné hodnoty. V Galante sa na festivale predstavili Detský spevácky zbor mladších žiakov zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Horných Salibách, Detský spevácky zbor Csalogány zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Horných Salibách i Detský spevácky zbor Primulácska zo ZŠ Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským zo Štúrova. Záver festivalu patril vynikajúcemu Detskému speváckemu zboru Hlohovčatá z Hlohovca, ktorý v roku 2016 získal Pamätný list predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Festivalový program nadchol všetkých návštevníkov, ktorí vystúpenia speváckych zborov ocenili veľkým aplauzom. Naše poďakovanie patrí najmä dirigentom, ktorí svojou prácou s deťmi pomáhajú rozvíjať aj tento žáner hudby, ktorým je detský zborový spev a tým taktiež prispievajú k výchove a harmonickému rozvoju mladých ľudí.

Uskutočnením festivalu detských speváckych zborov Kodályova Galanta 2017 chceli organizátori podporiť šírenie hodnôt hudobnej kultúry z oblasti detského zborového spevu ako nehmotného hudobného kultúrneho dedičstva.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.