Dňa 22. novembra 2018 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante uskutočnil festival detského a mládežníckeho zborového spevu pod názvom Kodályova Galanta 2018.
Kodályova Galanta 2018

Kodályova Galanta 2018

– festival detského a mládežníckeho zborového spevu

 

Zborový spev patrí k najtradičnejším oblastiam záujmovej umeleckej činnosti. Uskutočnením festivalu speváckych zborov chceme podporovať v roku 2018 šírenie hodnôt hudobnej kultúry z oblasti zborového spevu ako nehmotného hudobného kultúrneho dedičstva. Mesto Galanta je úzko späté s významnou osobnosťou hudobnej kultúry, skladateľom a propagátorom zborového spevu Zoltánom Kodályom, preto aj uvedený festival v Galante nesie jeho meno. Festival Kodályova Galanta 2018 sa uskutočnil dňa 22. novembra 2018 v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante. Organizátorom festivalu bol Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia. Možnosť účinkovať na festivale rozvíja u detí a mládeže nielen pocit spolupatričnosti s rovesníkmi rovnakých záujmov, ale ich výrazne aktivizuje a motivuje v ich snahe zdokonaľovať sa, prekonávať prekážky a klásť si náročnejšie ciele. Pre dirigentov zborových telies je účinkovanie na festivale tiež ideálnym priestorom na umelecký rast. Súčasťou podujatia bol aj odborný seminár. Realizovaním festivalu zborového spevu sa poskytol priestor ako členom, tak i vedúcim zborov na stretnutie s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry na festivale sme chceli zbory motivovať k ďalšej tvorivej činnosti.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.