Galantské osvetové stredisko vyhlásilo novú výtvarnú, fotografickú a literárnu súťaž pre deti a mládež pod názvom Krásy našej prírody. Neváhajte a zapojte sa do súťaže!
Krásy našej prírody - nová tvorivo-umelecká súťaž pre deti a mládež

 

Krásy našej prírody - nová tvorivo-umelecká súťaž pre deti a mládež

 

 

 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

Výtvarná, fotografická a literárna súťaž detí a mládeže

s environmentálnym zameraním realizovaná pri príležitosti

51. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2021

 

 

 

 

  Krásy našej prírody 2021 - propozície

  Krásy našej prírody 2021 - prihláška 

        

               Krásy našej prírody 2021 - plagát

 

 

 

 


Nežná revolúcia

Galéria umenia