Galantské osvetové stredisko vyhodnotilo 2. ročník výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaže detí a mládeže pod názvom Krásy našej prírody. Srdečne vás pozývame na prehliadku!
Krásy našej prírody - vyhodnotenie 2. ročníka súťaže


Krásy našej prírody - nová tvorivo-umelecká súťaž pre deti a mládež

2. ročník - VYHODNOTENIE

 

 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

Výtvarná, fotografická a literárna súťaž detí a mládeže

s environmentálnym zameraním realizovaná pri príležitosti

52. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2022

 

Krásy našej prírody je názov umelecko-tvorivej súťaže detí i mládeže s environmentálnym zameraním, ktorej vyhlasovateľom a realizátorom je Galantské osvetové stredisko. Súťaž sa konala v troch častiach výtvarnej, fotografickej a literárnej a bola realizovaná pri príležitosti 52. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2022. Potešili sme sa opäť veľkému množstvu krásnych, kreatívnych prác, ktorá zachýtávali najrozmanitejšie pohľady na našu prírodu a životné prostredie prostredníctvom tvarov, farieb a línií, objektívu fotoprístroja, či slovami.

Snahou Galantského osvetového strediska bolo v rámci súťaže podporiť u žiakov rozvoj kreativity a fantázie so zameraním na ochranu prírody, environmentalistiku a celosvetovú kampaň Deň Zeme. Zámerom bolo podnietiť deti a mládež k aktívnemu záujmu o životné prostredie a prírodu formou výtvarného, fotografického a literárneho prejavu.

Príroda sa "prihovára" našim ľudským zmyslom mnohorakými spôsobmi. Ako sa hovorí, príroda je mocná "čarodejka", a jej priam nevyčeprateľná viariabilita a nádherné premeny počas roka boli, sú a budú stálou inšpriráciou pre tvorbu.

 

Mgr. Peter Babka:

Motto: Prírodu obdivuj vždy a všade /Max Švabinský/

Všetky fotografie vyjadrili pozitívny vzťah autorov k prírode a jej kráse. Prajem autorom, aby pokračovali vo svojej tvorbe, v poznávaní krás prírody, aby sa naďalej zdokonaľovali v technickom a kompozičnom prevedení fotografií. Aby zdieľali svoju tvorbu všetkými dostupnými prostriedkami na verejnosti a prispeli tak k ochrane prírody a krás Slovenska.

 

 

Odbornú porotu tvorili:

Mgr. Peter Babka – výtvarník, umelecký fotograf, Majster a Autor Zväzu slovenských fotografov, držiteľ Zlatého odznaku Zväzu slovenských fotografov, zakladateľ a predseda fotoklubu T-FOTO v Trnave

PhDr. Iveta Lenická - výtvarníčka, lektorka výtvarných workshopov, kurátorka a kunshistorička

ZSF za mimoriadne záslužnú prácu v prospech slovenskej fotografie

Viac tu: https://babkapet.webnode.sk/
ZSF za mimoriadne záslužnú prácu v prospech slovenskej fotografie

Viac tu: https://babkapet.webnode.sk/

PaedDr. Mariana Kamenská – pedagogička, odborníčka na hovorené slovo a umelecký prednes

 

Zoznam autorov a prác ocenených v celoslovenskej výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaži - KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - 2. ročník - Vyhodnotenie

 

   KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - KATALÓG NA STIAHNUTIE

 

Galantské osvetové stredisko pripravilo zo súťažných prác zaujímavú virtuálnu výstavnú prezentáciu, na ktorej prehliadku vás srdečne pozývame!

 

Naše úprimné poďakovanie partrí všetkým malým a mladým autorom, ktorých výtvarné, fotografické a literárne umelecké dielka sú oslavou krás prírody a tiež sú podnetom k trvalej ochrane životného prostredia.

Úctu a náš obdiv vyjadrujeme všetkým pedagógom za vynaloženú energiu a úsilie pri príprave a motivácii detí a mládeže na súťaž Krásy našej prírody.

Oceneným srdečne blahoželáme!

 

Prajeme vám čarokrásne leto v náručí prírody, priatelia!

 

 

 

VÝTVARNÉ, FOTOGRAFICKÉ A LITERÁRNE PRÁCE

OCENENÉ V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

- VIRTUÁLNA GALÉRIA -

 

 

LITERÁRNA ČASŤ:

1. KATEGÓRIA - OCENENIE

   Sebastián Miškovský - Jesienka (ZŠ Malinovského ul., Partizánske)

   Marie Isabel Bánovcová - Veršíky z kvapky (ZŠ Malinovského ul., Partizánske)

   Alexander Okál - Kúzelný strom (ZŠ Martinská ul., Žilina)

 

2. KATEGÓRIA - OCENENIE

  Katarína Jaššová - Symbol človeka (ZŠ Martinská ul., Žilina)

  Vladimíra Reková - Bojnická lipa (ZŠ Martinská ul., Žilina)

  René Vanek - Obec v srdci Záhoria (ZŠ Záhorácka ul., Borský Mikuláš)

 Ninka Šúryová - Canková záhrada, Galanta - Jaskyňa Driny - OCENENIE
Michaela Ročáková - ZŠ Záhorácka 919, Borský Mikuláš - Lúka - OCENENIE
Nelly Brídová - ZŠ, Martinská 20, Žilina - Vtáci - OCENENIE
Matúš Backo - ZŠ, Martinská 20, Žilina - V našej záhrade - OCENENIE
Dávid Lovász - ZŠ s VJM L.Gregorovitsa, Školská 399/1, Jelka - Kuriatka - OCENENIE
Kristóf Kántor - ZŠ s VJM L.Gregorovitsa, Školská 399/1, Jelka - Podmorský svet - krása prírody - OCENENIE
Kristóf Kántor - ZŠ s VJM L.Gregorovitsa, Školská 399/1, Jelka - Vták - OCENENIE
Alyssia Hudec - SZŠ UNES Nitra, Javorová 12, Nitra - Najkrajšia paleta farieb... paleta prírody - OCENENIE
Sára Tomašovičová - ZŠ, Martinská 20, Žilina - Volavka na jarnej lúke - OCENENIE
Ela Šedivá - ZŠ Záhorácka 919, Borský Mikuláš -Slnečnica 1 - Čestné uznanie
Ela Šedivá - ZŠ Záhorácka 919, Borský Mikuláš -Slnečnica 2 - Čestné uznanie
Diana Konečna - ZŠ, Školská 2, Holíč - Rozmanitosť prírody - Čestné uznanie
Patrícia Lanyi - ZŠ, Školská 2, Holíč - Kvety - Čestné uznanie
Šárka Tomčíková - ZŠ, Školská 2, Holíč - Rozkvitnutá lúka - Čestné uznanie
Bianka Brezániová - ZŠ, Martinská 20, 010 08 Žilina - Kone - Čestné uznanie
Lilien Hluchá, Lenka Barnová - ZŠ, Martinská 20, 010 08 Žilina - Krása farmy - Čestné uznanie
Dominik Koryta - ZŠ, Martinská 20, 010 08 Žilina - Farebná jeseň - Čestné uznanie
Liliana Palfyová - ZŠ, Martinská 20, 010 08 Žilina - Krása prírody za mrežami - Čestné uznanie
Janka Gálová - SZŠ UNES Nitra, Javorová 12, Nitra - Pozemský raj - Čestné uznanie
Ivana Hromadová - ZŠ, Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo - Nočná lúka - OCENENIE
Kristína Masárová - ZŠ Záhorácka 919, Borský Mikuláš - Jarná lúka - OCENENIE
Lea Sláviková - ZŠ Záhorácka 919, Borský Mikuláš - Púpava - OCENENIE
Justin Marušiak - ŠZŠ, Fándlyho 751/17, Sereď - Leto v horách - OCENENIE
Laura Forgácsová - ŠZŠ, Fándlyho 751/17, Sereď - Lúka - OCENENIE
Vanesa Lakatosová - ŠZŠ - SA, Šafárikova 38, Galanta - Príroda v okolí Čiernej Vody - OCENENIE
Réka Uzsáková - ZŠ, Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo - Tajomstvo - Čestné uznanie
Chiara Kovačičová - ZŠ, Školská 2, Holíč - BZZZ - Čestné uznanie
Matúš Kačina - ZŠ, Malinovského ul. 1160/31, Partizánske - Sovička Evička - Čestné uznanie
Monika Žáčiková - ZŠ, Pieninská 27, Banská Bystrica - O akom lese sníva slimák - Čestné uznanie
Kevin Stojka - ŠZŠ, Fándlyho 751/17, Sereď	 - Slnečnica - Čestné uznanie
Viktória Rašková - ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín - Chmarošský viaduk - Čestné uznanie
Diana Samková - ŠZŠ, Fándlyho 751/17, Sereď - V brezovom háji - Čestné uznanie
Diego Lakatos	- ŠZŠ - SA, Šafárikova 38, Galanta - Jarné kvety - Čestné uznanie
Štefan Vörös - ŠZŠ - SA, Šafárikova 38, Galanta - Zákutie Čiernej Vody - Čestné uznanie
Natália Borkovičová - ZŠ s MŠ, Komenského 133, Šoporňa - Čierny mustang - Čestné uznanie
Natália Borkovičová - ZŠ s MŠ, Komenského 133, Šoporňa - Môj kamarát - Čestné uznanie
Natália Borkovičová - ZŠ s MŠ, Komenského 133, Šoporňa - Urozprávaný papagáj - Čestné uznanie
František Farkaš - ŠZŠ, Fándlyho 751/17, Sereď - Nežné veternice - OCENENIE
Lea Bendová  - ZŠ, Martinská 20, Žilina - Farebná Žilina - Čestné uznanie
Dóra Hakszer - ZŠ s VJM L.Gregorovitsa, Školská 399/1, Jelka - Tanec delfína na oblohe - Čestné uznanie
Kristóf Kántor - ZŠ s VJM L.Gregorovitsa, Školská 399/1, Jelka - Tulipán v našej záhrade - Čestné uznanie
Barbora Jašková - ZŠ s MŠ, Komenského 133, Šoporňa - Psia duša - OCENENIE
Lucas Bevelaqua - ZŠ, Martinská 20, Žilina - Lesné pohoda - OCENENIE
Lukáš Kuťa - ZŠ, Martinská 20, Žilina - Tanečnice - OCENENIE
Mária Kubicová - ZŠ, Martinská 20, Žilina - V snehovom kráľovstve - OCENENIE
Nina Rusňáková - ZŠ, Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo	- Slovensko, vlasť moja - OCENENIE
Anton Ottinger - ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 22, Šaľa - Krása poznačená škvrnou - OCENENIE
Sabina Kubišteková  - ZŠ, Školská 2, Holíč - V plnom kvete - OCENENIE
Timon Vereš - ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 22, Šaľa - Krajina, kde sa piesok lial - OCENENIE
Denis Valachovič - ZŠ, Školská 2, Holíč	- Pamätník - OCENENIE
Natália Gáliková - ZŠ, Školská 2, Holíč - Sila prírody - Čestné uznanie
Nikol Štefančíková - ZŠ Záhorácka 919, Borský Mikuláš - Biele opojenie 1 - Čestné uznanie
Nikol Štefančíková - ZŠ Záhorácka 919, Borský Mikuláš - Biele opojenie 2 - Čestné uznanie
Nikol Štefančíková - ZŠ Záhorácka 919, Borský Mikuláš - Biele opojenie 3 - Čestné uznanie
Radovan Vittek - ZŠ, Martinská 20, Žilina - Farebná krása - Čestné uznanie
Natalie Tvrdoňová - ZŠ s MŠ, Komenského 133, Šoporňa - Čaro zimy - Čestné uznanie
Viktória Maszay - ZŠ s VJM L.Gregorovitsa, Školská 399/1, Jelka - Krása - Čestné uznanie

Nežná revolúcia

Galéria umenia