Galantské osvetové stredisko v rámci svojej výstavnej činnosti uskutočnilo v dňoch 26. marca. – 13. apríla 2018 v spolupráci s Domovom dôchodcov v Galante - Patria výstavu pod názvom Krehká krása kraslíc.
Krehká krása kraslíc

Krehká krása kraslíc - výstava

 

Oživovať zvyky a zachovávať tradície prostredníctvom tvorivej práce s kraslicami je ušľachtilým trávením voľného času. Galantské osvetové stredisko v rámci svojej výstavnej činnosti uskutočnilo v spolupráci s Domovom dôchodcov v Galante - Patria výstavu pod názvom Krehká krása kraslíc. Širokej verejnosti sa v dňoch 26. marca. – 13. apríla 2018 prezentovala tradičná remeselná zručnosť umelcov, ktorí sa venujú zdobeniu kraslíc. Farebnosťou sa kraslice radia medzi najpestrejšie výrobky súčasnej ľudovej umeleckej tvorby. Výstava sa konala v priestoroch Domova dôchodcov v Galante – Patria. Podujatím sme podporili uchovávanie kultúrneho dedičstva - zdobenie kraslíc, ktoré má na Slovensku bohatú tradíciu.