Galantské osvetové stredisko v rámci podpory uchovávania kultúrneho dedičstva a propagácie kreatívnej činnosti pripravilo prezentačnú výstavu pod názvom Krehká krása kraslíc.
Krehká krása kraslíc

Krehká krása kraslíc

 

Krehká krása kraslíc je názov prezentačnej výstavy, ktorú pripravilo Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v rámci podpory uchovávania kultúrneho dedičstva a propagácie kreatívnej činnosti. Zámerom výstavy je predstaviť širokej verejnosti, ktorá žije v mestách už viac-menej moderným spôsobom života, tradičnú remeselnú zručnosť našich starých rodičov. Vajíčka ako symboly života, jari a radosti sú pri veľkonočných sviatkoch neodmysliteľnou súčasťou našich domovov. 

 

 

Zdobenie kraslíc má na Slovensku bohatú tradíciu, ktorú nechceme nechať upadnúť do zabudnutia. Preto aj touto výstavou chceme inšpirovať návštevníkov, aby si na veľkonočné sviatky skrášlili svoje príbytky originálnymi, vlastnoručne vytvorenými kraslicami a zaujímavými jarnými ikebanami.

 

 

Výstava Krehká krása kraslíc je inštalovaná vo vestibule Galantského osvetového strediska a záujemci si ju môžu pozrieť v dňoch 8. – 29. apríla 2022. Medzi najpestrejšie výrobky súčasnej ľudovej umeleckej tvorby sa farebnosťou radia práve kraslice.

 

 

Na výstave sú prezentované rôzne spôsoby ozdobovania kraslíc – stužkovaním, háčkovaním, maľovaním a taktiež drôtovaním. Výstava je obohatená aj o krehké dekoratívne predmety z keramiky.

 

 

Inšpiratívne, radosťou naplnené veľkonočné sviatky

vám prajú pracovníci Galantského osvetového strediska.

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia