Galantské osvetové stredisko uskutočnilo v dňoch 9. – 24. apríla 2019 výstavu pod názvom Krehká krása kraslíc, ktorá bola inštalovaná vo vestibule Mestského úradu v Galante.
Krehká krása kraslíc - výstava

Krehká krása kraslíc - výstava

 

Vajíčka ako symboly života, jari a radosti sú v našich domovoch pri veľkonočných sviatkoch. Farebnosťou sa kraslice radia medzi najpestrejšie výrobky súčasnej ľudovej umeleckej tvorby. Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, uskutočnilo v dňoch 9. – 24. apríla 2019 výstavu pod názvom Krehká krása kraslíc. Výstava bola inštalovaná vo vestibule Mestského úradu v Galante. Zdobenie kraslíc má na Slovensku bohatú tradíciu, ktorú chceme prezentovať návštevníkom a nechceme ju nechať upadnúť do zabudnutia. Zámerom bolo predstaviť širokej verejnosti, ktorá žije v mestách už viac-menej moderným spôsobom života, tradičnú remeselnú zručnosť umelcov. Výstava prezentovala rôzne spôsoby dekorácie kraslíc – drôtovaním, háčkovaním, stužkovaním a vystavené boli aj zaujímavé ikebany. Výstavou sme chceli iniciovať najmä u mladej generácii záujem o ľudové tradície a tým podporiť ich tvorivú činnosť a uchovávanie kultúrneho dedičstva, ktoré nám zanechali naši starí rodičia.