Druhé tohtoročné stretnutie kronikárov sa konalo dňa 26. novembra 2019 a jej hlavným organizátorom bolo Galantské osvetové stredisko.
Kronika 2019 – workshop pre kronikárov – 2. stretnutie

Kronika 2019 – workshop pre kronikárov – 2. stretnutie

 

Galantské osvetové stredisko v rámci svojej činnosti realizuje aktivity a podujatia zamerané na vzdelávanie i zmysluplné trávenie voľného času verejnosti. Vytvára podmienky na permanentné vzdelávanie občanov všetkých vekových kategórií a na zvyšovanie ich kompetencií v jednotlivých edukačných oblastiach.

Kronika zaznamenáva pozoruhodné skutočnosti z prítomnosti i minulosti. Stojí za to venovať jej patričnú starostlivosť ako zodpovednosť voči budúcim generáciám. Vedenie kroník vyplýva obciam a mestám zo zákona. V rámci kronikárskych workshopov sa snažíme skĺbiť doposiaľ platnú legislatívu so súčasnou dobou a aktuálnymi problémami našich kronikárov. Zámerom Galantského osvetového strediska ako realizátora pri uskutočnení workshopov pod názvom Kronika 2019 bolo podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník obcí a miest. Druhé tohtoročné stretnutie kronikárov sa konalo dňa 26. novembra 2019 a jej hlavným organizátorom bolo Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu. Kronikársky workshop viedli skúsení lektori Bc. Martin Lukáč, historik venujúci sa problematike kronikárstva, víťaz celoslovenskej súťaže kronikárov v roku 2018 a Jozef Keppert, čestný prezident Fotoklubu v Galante, Autor a Majster Zväzu slovenských fotografov, člen Rakúskej fotografickej spoločnosti a Zväzu rakúskych fotografických združení. Cieľom workshopu, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Galantského osvetového strediska bolo aktivizovať kronikárov miest a obcí k prehlbovaniu kvality kronikárskej práce. Uskutočnením aktivity Kronika 2019 sa umožnilo kronikárom získať rozšírené vedomosti z oblasti metodiky vedenia kroník a praktických zručností.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.