Prvý z dvojice workshopov pre kronikárov uskutočnilo Galantské osvetové stredisko v piatok dňa 3. júla 2020.
Kronika 2020 - workshop pre kronikárov

Kronika 2020 – workshop pre kronikárov – 1. stretnutie

 

 

Pre úspešné naplnenie poslania kronikára je potrebné vytvárať priestor na zvyšovanie kompetencie tvorcov kroník, ku ktorému prispievajú aj realizované workshopy v Galante pre začínajúcich ako aj pokročilejších kronikárov. V roku 2020 sa budú v Galante konať dva jednodňové workshopy s aktívnou prácou zúčastnených pod gesciou skúsených odborníkov z oblasti vedení a metodiky kronikárskej práce. Prvý z dvojice workshopov pre kronikárov uskutočnilo Galantské osvetové stredisko v piatok dňa 3. júla 2020. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu. Lektorkou workshopu, ktorý sa konal v priestoroch Galantského osvetového strediska bola Mgr. Agáta Krupová, skúsená dlhoročná odborníčka a autorka publikácií k vzdelávaniu kronikárov. V roku 2019 jej spolu s kolektívom vyšla kniha „Praktická príručka pre kronikárov“, ktorá reaguje na aktuálne trendy v práci kronikára a do ktorej prispeli aj kronikári z Galantského regiónu pravidelne sa zúčastňujúci kronikárskych workshopov. Realizované workshopy v Galante významne prispievajú k systematickému vzdelávaniu kronikárov a k prehlbovaniu kvality kronikárskej práce. Kronika je neoceniteľným zdrojom informácií o živote obyvateľov obcí a miest, zaznamenáva pozoruhodné skutočnosti z prítomnosti i minulosti. Účastníci kronikárskych workshopov si aktívne rozširujú svoje zručnosti, čím zdarne napĺňajú kronikárske poslanie v rámci svojich pôsobísk.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.