V priestoroch Galantského osvetového strediska sa bude dňa 14. júna 2022 konať prvé z dvojice podujatí zamerané na vzdelávanie kronikárov obcí a miest.
KRONIKA 2022 - workshop pre kronikárov

 

KRONIKA 2022 - workshop pre kronikárov

 

Dlhoročným úspešným organizátorom workshopov pre kronikárov v Galantskom regióne je Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Projektová aktivita pod názvom Kronika 2022 vytvára príležitosť k aktívnemu vzdelávaniu kronikárov so zreteľom na zvýšenie kompetencie tvorcov kroník. Začínajúci ako aj pokročilejší kronikári prostredníctvom kronikárskych workshopov nadobúdajú nové poznatky a zručnosti. V rámci šiesteho ročníka sa prvé z dvojice vzdelávacích podujatí pre kronikárov uskutoční dňa 14. júna 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia. Zámerom a snahou realizátora projektu pri uskutočnení workshopov je podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník obcí a miest. Kvalitná kronikárska práca je významným benefitom k zaznamenávaniu súčasných udalostí ako dôležitého zdroja poznania a informácií pre budúce generácie. Workshop bude lektorsky viesť Mgr. Martin Lukáč, skúsený odborník pre oblasť tvorby kroník. Tematicky bude workshop venovať náležitú pozornosť metodike práce s kronikou, odbornej a estetickej úrovni kroník a tiež aktuálnym problémom a výzvam, ktoré stoja pred kronikármi. K zvyšovaniu úrovne kronikárskej práce s určitosťou napomáha systematické vzdelávanie kronikárov, ku ktorému výrazne prispievajú realizované workshopy.

 

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia