Dňa 12. októbra 2018 sa v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove uskutočnilo umelecké soaré, na ktorom sa prezentovali aktivity znevýhodnených skupín obyvateľstva z galantského regiónu.
Kultúra bez bariér 2018

Kultúra bez bariér

 

Prezentácia kultúrnych aktivít 

zdravotne postihnutých spoluobčanov v galantskom regióne

 

Kultúra bez bariér je názov podujatia, ktoré prezentuje aktivity zdravotne postihnutých spoluobčanov z galantského regiónu. Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante spolu s partnermi Galantským osvetovým strediskom, mestom Sládkovičovo a Slovenským zväzom zdravotne postihnutých v Galante sa snaží prelomiť predsudky voči tejto skupine spoluobčanov a zároveň prispieť k odbúravaniu bariér v dostupnosti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.

V Sládkovičove v priestoroch Inovatechu sa dňa 12. októbra 2018 konalo umelecké soaré, ktoré predstavilo zaujímavé činnosti a aktivity znevýhodnených skupín obyvateľstva. Mnohých zaujíma výtvarníctvo, ale venujú sa aj spevu či hudbe. Využívanie tvorivosti  zdravotne postihnutých osôb sa osvedčilo aj ako účinná  terapia. Na výstave boli prezentované pozoruhodné práce zdravotne postihnutých z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch, seniorského centra Antonius v Sládkovičove a Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante. Svojimi dielami výstavu obohatil výtvarník Pavel Kohút z Galanty, ktorý maľuje najmä krajinky, ale aj portréty a zátišia. Ako hovorí autor maľovanie je pre neho dobrým relaxom a navyše vždy môže nejakým tým obrázkom potešiť niekoho z blízkych.

V hudobnom programe účinkovali členovia spevokolu z Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch, ktorí zasievali krásne ľudové piesne, spevák a gitarista „Korčo-Piťo“ a úplne nevidiaci spevák a harmonikár Michal Kušnirád so spevákom Máriom Bednárom. Výstava tvorivých prác v Sládkovičove bola pre verejnosť sprístupnená do 31. októbra. Podujatie Kultúra bez bariér sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva  kultúry SR a Trnavského samosprávneho kraja.

Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante ako hlavný organizátor prezentácie aktivít zdravotne postihnutých spoluobčanov v galantskom regióne, sa snaží svojimi aktivitami pomôcť uvedeným hendikepovaným spoluobčanom začleniť sa do kultúrneho života nášho regiónu. Formou prezentácie kultúrnych aktivít zdravotne postihnutých skupín obyvateľstva prispelo podujatie  Kultúra bez bariér k ich pozitívnej integrácii do spoločnosti.