Dňa 11. októbra 2019 sa v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove uskutočnilo umelecké soaré pod názvom Kultúra bez bariér.
Kultúra bez bariér 2019

Kultúra bez bariér

 

Prezentácia kultúrnych aktivít 

zdravotne postihnutých spoluobčanov v galantskom regióne

 

Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom, mestom Sládkovičovo a Slovenským zväzom zdravotne postihnutých v Galante zorganizovali dňa 11. októbra 2019 v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove umelecké soaré pod názvom Kultúra bez bariér. Na podujatí sa prezentovali aktivity znevýhodnených skupín obyvateľstva z galantského regiónu. Podujatie Kultúra bez bariér sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva  kultúry SR a Trnavského samosprávneho kraja. Výtvarnými dielami - krásnymi kvetinovými zátišiami sa  prezentovala Eva Králiková – Tóthová z Galanty. Zaujímavé práce a diela predstavili zdravotne znevýhodnení z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch, seniorského centra Antonius v Sládkovičove a Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante. Hudba znela v podaní Korča-Piťa z Galanty, harmonikára Michala Kušniráda so spevákom Máriom Bednárom, tancom sa predviedla sólistka z Galanty a umeleckým prednesom Alica Dömötörová zo Sládkovičova a Konrádko Slezák z Veľkých Úľan. Výstava tvorivých prác v Sládkovičove bola pre verejnosť sprístupnená do 31. októbra.