Galantské osvetové stredisko, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Šoporňa zorganizovali dňa 18. októbra 2018 multikultúrny festival hudby, spevu a tanca pod názvom Kultúra nás spája.
Kultúra nás spája 2018

Kultúra nás spája  2018

- multikultúrny festival v Šoporni

 

Galantské osvetové stredisko, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Šoporňa zorganizovali dňa 18. októbra 2018 multikultúrny festival hudby, spevu a tanca pod názvom Kultúra nás spája. Podujatie sa konalo už tradične v priestoroch kultúrneho domu v Šoporni a vo festivalovom programe sa predstavili súbory  i  sóloví umelci. Formou verejnej prezentácie v rámci festivalu Kultúra nás spája chceli organizátori sprístupniť širokej verejnosti krásu, estetiku a rozmanitosť kultúry rôznych národností žijúcich na našom zmiešanom území. Festival Kultúra nás spája sa realizoval s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a patrí k najvýznamnejším podujatiam prezentujúcim rôznorodosť a bohatosť kultúry v celom galantskom regióne. Multikultúrny festival Kultúra nás spája prispieva k  rozvíjaniu jedinečného kultúrneho bohatstva a ľudových tradícií, k podpore vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnou väčšinou a menšinami ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom prostredníctvom identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych a umeleckých hodnôt.

 

 

 

 Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.