Dňa 8. marca 2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante konal 48. ročník prehliadky detskej dramatickej tvorivosti okresu Galanta pod názvom Malé divadelné dosky.
Malé divadelné dosky 2019

Malé divadelné dosky

 

V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante sa dňa 8. marca 2019 konal 48. ročník prehliadky detskej dramatickej tvorivosti okresu Galanta pod názvom Malé divadelné dosky. Okresnú prehliadku organizačne zabezpečilo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Podujatie umožnilo prezentáciu a podporu nadaných a talentovaných detí a zároveň poskytlo priestor na rozvíjanie prvých kontaktov detí s divadelným umením. Účastníci predviedli výsledky svojej činnosti, čo všetko sa naučili v rámci nácvikov v dramatických krúžkoch. Samotnej účasti na prehliadke predchádza systematická práca pedagógov s talentovanými deťmi a mládežou v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.