Propagovať kultúrne dedičstvo, ktoré nám zanechali naši starí rodičia bolo zámerom tvorivých podujatí, ktoré sa uskutočnili v Galante pod názvom Malebnosť paličkovanej čipky - kultúrne dedičstvo našich predkov.
Malebnosť paličkovanej čipky - kultúrne dedičstvo našich predkov

Malebnosť paličkovanej čipky - kultúrne dedičstvo našich predkov 

 

Uchovať, revitalizovať a propagovať kultúrne dedičstvo, ktoré nám zanechali naši starí rodičia bolo zámerom tvorivých podujatí, ktoré sa uskutočnili v Galante pod názvom Malebnosť paličkovanej čipky - kultúrne dedičstvo našich predkov. Štyri tvorivé dielne sa konali v dňoch 24. a 25. júna a 1. a 2. júla 2019 a organizačne ich pripravil Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante. Paličkovaná čipka prezentuje nápaditosť, šikovnosť a zručnosť čipkárok. Tradíciu ručných prác formou paličkovanej čipky sme chceli predstaviť verejnosti počas tvorivých dielní, aby sa mohli naučiť tvoriť paličkovanú čipku a tak prevziať štafetu od skúsených čipkárok, aby nám tento druh ručných prác ostal zachovaný. Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 2019, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatí. Oživovať zvyky a zachovávať tradície prostredníctvom práce s niťami a paličkovanej čipky je zároveň tiež ušľachtilým trávením voľného času. Paličkovaná čipka obohacuje a rozvíja estetické cítenie. Medzi praktické zručnosti, ktorým sa zúčastnení priučili patria - príprava valca na paličkovanie, rozkreslenie predlôh na paličkovanie, navinutie priadze na drevené paličky, základné techniky paličkovania, tuženie na zachovanie tvaru čipky. Účastníci tvorivých dielní mali možnosť vyskúšať si zapojiť svoju fantáziu a tvorivosť priamo na valci na paličkovanie - ako voľnu tvorbu podľa vlastnej fantázie.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.