Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante pripravil v dňoch 8. – 28. augusta 2019 v rámci uchovávania ľudových tradícií a propagácie kultúrneho dedičstva našich predkov výstavu paličkovanej čipky.
Malebnosť paličkovanej čipky – výstava

Malebnosť paličkovanej čipky

- kultúrne dedičstvo našich predkov – výstava 

 

Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante pripravil v rámci uchovávania ľudových tradícií a propagácie kultúrneho dedičstva našich predkov výstavu paličkovanej čipky. V dňoch 8. – 28. augusta 2019 sa v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante prezentoval tento unikátny druh ručných prác na výstave pod názvom Malebnosť paličkovanej čipky. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 2019, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia.

Výstave predchádzali štyri tvorivé dielne, na ktorých sa záujemcovia mali možnosť zoznámiť s paličkovanou čipkou a naučiť sa správnym návykom, ktoré sú dôležité pri paličkovaní. Prínosom týchto kreatívnych stretnutí bolo aktívne využívanie voľného času a taktiež podpora inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na oživovanie a zachovávanie tradícií a kultúrneho dedičstva.

Najznámejšou a najkrajšou paličkovanou čipkou v našom regióne je čipka pochádzajúca z obce Šoporňa, ktorá patrí do skupiny tzv. mnohopárových čipiek. Aj prostredníctvom výstavy v Galante by sme radi do povedomia ľudí dostali krásnu, pestrofarebnú „Šopornianskú čipku“. Snahou organizátora je realizovanou výstavou priblížiť dnešným obyvateľom miest a obcí, ale najmä mladej generácii nesmiernu krásu ručných prác vo forme paličkovanej čipky, ktorá vypovedá o trpezlivosti a nevšednej zručnosti svojich tvorcov.

Uskutočnenou výstavou Malebnosť paličkovanej čipky sme chceli poukázať na to, že aj tradičná ľudová umelecká tvorivosť sa môže stať pre človeka významným zdrojom životnej energie a tvorivých síl.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.