Galantské osvetové stredisko bude realizátorom postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí pod názvom Muzika hraj! OZNAM!!! - čítaj ďalej.
Muzika hraj! - OZNAM!!!

Muzika hraj! – postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

 

OZNAM !!!

Na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante sa mala dňa 13. augusta 2020 o 16.00 hod. uskutočniť postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí pod názvom Muzika hraj! Z dôvodu aktuálnej nepriazniveť situácie sa súťaž predbežne ruší. Ďakujeme za porozumenie.

 

Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja je realizátorom postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí pod názvom Muzika hraj! Podujatie bolo vyhlásené v zmysle propozícii celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí, ktoré vydalo Národné osvetové centrum v Bratislave po názvom Vidiečanova Habovka 2020. Postupová súťaž a prehliadka sa uskutoční dňa 13. augusta 2020 na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante. Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Cieľom podujatia je podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti a vyhľadávať nové muzikantské a spevácke talenty. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky kolektívy alebo sólisti, ktorí vyvíjajú svoju činnosť v Galantskom regióne a hudobný folklórny materiál čerpajú z územia Slovenskej republiky. Súčasťou podujatia je tradične aj odborný seminár, zacielený najmä na vedúcich detských folklórnych súborov a osoby, ktoré sa venujú príprave detí v oblasti hudobného folklóru. Prostredníctvom interpretovaného spevu a hudby sa poskytne súťažiacim i návštevníkom podujatia priestor na poznávanie histórie ľudového umenia našich predkov a zároveň sa buduje ich pozitívny vzťah k nášmu bohatému folklórnemu dedičstvu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia