Detský divadelný súbor Za šecki drobné z Galanty hľadá šikovné deti a mládež, ktoré majú záujem o divadlo a chceli by sa stať členmi úspešného súboru. Neváhajte a príďte medzi nás!
Nábor do detského divadelného súboru - NOVÉ!!!

Na rozvoj umeleckých voľnočasových aktivít školopovinných detí a mládeže sa aj v druhom polroku 2018 zamerajú Divadelné tvorivé dielne. Záujemcom o dramatickú tvorivosť z radov detí a mládeže poskytnú realizované aktivity priestor na zmysluplné využívanie voľného času a prostredníctvom aktívnej práce v tvorivých divadelných dielňach budú mať možnosť rozvíjať svoj talent. Divadelné stretnutie sa konajú každý piatok od 15. 00 hod. v priestoroch Galantského osvetového strediska.

Základom práce v dielňach je podpora a rozvoj prirodzeného talentu detí a mládeže. Rozvíjajú sa praktické divadelné zručnosti, ktoré sú dôležité pri prezentácii dramatizácie na javisku a ku ktorým patrí javisková reč, pohyb po javisku, práca s priestorom, výrazovosť, improvizácia, spev a intonácia reči.