Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripravilo Galantské osvetové stredisko výstavu fotografií Jozefa Kepperta pod názvom NOVEMBER ´89.
Nežná revolúcia v meste Galanta – NOVEMBER ´89 - NOVÉ!!!

Nežná revolúcia v meste Galanta – NOVEMBER ´89

 

Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Gymnáziom Janka Matúšku v Galante a Gymnáziom Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v Galante uskutočnili výstavu fotografií pod názvom NOVEMBER ´89 pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. V mesiacoch október a november 2019 majú študenti gymnázií i široká verejnosť možnosť vzhliadnuť autentické fotografie autora Jozefa Kepperta, ktoré zachytávajú revolučné udalosti v meste Galanta. Boj za demokraciu sa odohrával na našich námestiach, kde občania jasným spôsobom dali najavo svoje odhodlanie žiť slobodne. V mesiaci november pripravuje Galantské osvetové stredisko aj sériu vzdelávacích podujatí pre mládež i dospelých pripomínajúcich Nežnú revolúciu.