V rámci Týždňa celoživotného učenia pripravilo Galantské osvetové stredisko pre záujemcov o hovorené slovo, odborný seminár z oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy.
Odborný seminár z oblasti umeleckého prednesu


Odborný seminár z oblasti umeleckého prednesu
poézie a prózy

 

V rámci Týždňa celoživotného učenia pripravilo Galantské osvetové stredisko pre záujemcov o hovorené slovo, odborný seminár z oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy. Seminár sa uskutočnil dňa 20. októbra 2022 v priestoroch Galantského osvetového strediska.

 

Lektorkou seminára bola Mgr. art. Petra Sabová, pedagogička, moderátorka v televízii, konferencierka rôznych podujatí, pravidelná členka odborných porôt okresných a krajských súťaží pre divadlo a umelecký prednes.

Realizáciou edukačného podujatia mal organizátor snahu prispieť k získaniu nových informácií a rozšíreniu vedomostí účastníkov k priamemu využitiu v praxi pri interpretácii umeleckých textov na festivaloch, súťažiach a kultúrno-spoločenských podujatiach.

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia