V Mestskom parku v Seredi sa uskutočnilo dňa 7. septembra 2018 o 11.00 hod. pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Organizátormi pietneho aktu boliTrnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Sereď a SNM – MŽK - Múzeom holokaustu v Seredi.
Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

- pietne spomienkové podujatie v Seredi

 

V Mestskom parku v Seredi sa dňa 7. septembra 2018 uskutočnilo pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Organizátormi pietneho aktu boli Trnavský samosprávny kraj a  Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Sereď a SNM – MŽK - Múzeom holokaustu v Seredi.

Prítomnosť antisemitizmu a rasovej neznášanlivosti je žiaľ vidieť ešte stále aj v našej spoločnosti. Pravdivo a otvorene hovoriť o holokauste a obetiach, ktoré toto obdobie prinieslo je nutnosťou hlavne vo vzťahu k mladej generácii. Preto pripomenutie si Dňa obetí holokaustu a rasového násilia v Seredi, odkiaľ bolo vyvezených niekoľko tisíc ľudí do koncentračných táborov je veľmi adresné.

Svojou prítomnosťou v Seredi vzdali úctu obetiam holokaustu významní hostia, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Štátu Izrael v Slovenskej republike Zvi Aviner Vapni, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov v Slovenskej republike Adam Sterling,  župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, vicežupan Trnavského samosprávneho kraja József Berényi, viceprimátor mesta Sereď Ľubomír Veselický, primátor mesta Holíč a poslanec Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambál, riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok, vedúca oddelenia všeobecnej a vnútornej správy Mestského úradu v Galante Zuzana Morovičová, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante Jozef Janský ako aj predstavitelia židovských náboženských obcí.

Na pietnom podujatí odzneli v podaní Alexandra Pecherského v hebrejskom jazyku modlitba za mučeníkov ŠOA a 20. Žalm, ktorého slová poskytujú útechu i v najťažších časoch plných utrpenia a smútku. Po akte kladenia vencov nasledovalo v rámci spomienkového podujatia zapaľovanie siedmych sviečok, z ktorých šesť symbolizuje 6 miliónov židovských obetí fašistickej agresie počas II. svetovej vojny a siedma večné svetlo a nádej v budúci život v mieri. Obdobie, ktoré hrozným spôsobom zasiahlo obrovský počet ľudí nesmie ostať zabudnuté. Šíriť myšlienky vzájomnej spolupatričnosti bez rasového násilia je veľmi potrebné aj v dnešnej dobe, aby ľudstvo už nikdy viac nepripustilo takúto strašnú tragédiu.