Dňa 6. septembra 2019 sa konalo v mestskom parku v Seredi pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.
Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

- pietne spomienkové podujatie v Seredi

  

Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Sereď a SNM - MŽK - Múzeom holokaustu v Seredi uskutočnili dňa 6. septembra 2019 pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Dejinná skúsenosť by pre človeka mala znamenať poučenie, kam až môže dostať ľudskú rasu prítomnosť antisemitizmu, xenofóbie a rasovej neznášanlivosti. Pietne podujatie sa konalo pri pamätníku obetí holokaustu v Mestskom parku v Seredi, ktorý pripomína milióny nevinných obetí fašistickej agresie počas II. svetovej vojny a poukazuje na nebezpečenstvá a hrôzy vyplývajúce z diskriminácie a násilia.

Úctu obetiam holokaustu vzdali svojou prítomnosťou v Seredi významní hostia, zástupkyňa veľvyslanectva Spojených štátov v Slovenskej republike Natasha S. Franceschi, vicežupan Trnavského samosprávneho kraja Marek Neštický, vedúca organizačného odboru Okresného úradu v Galante Eva Slaninová, primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, primátor mesta Galanta Peter Paška, vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante Jozef Janský ako aj predstavitelia židovských náboženských obcí.

V podaní Ervína Schönhausera odzneli na pietnom podujatí v hebrejskom jazyku verše a modlitby, ktorých slová poskytujú útechu i v najťažších časoch plných utrpenia a smútku. Aktom kladenia vencov a zapálením siedmych sviečok sme vydali posolstvo, že holokaust - obdobie, ktoré hrozným spôsobom zasiahlo obrovský počet ľudí nesmie ostať zabudnuté. Pietneho podujatia sa zúčastnila verejnosť mesta Sereď a tiež žiaci a študenti zo seredských škôl. Pravdivo a otvorene hovoriť o holokauste a obetiach, ktoré toto obdobie prinieslo je nutnosťou práve vo vzťahu k mladej generácii, a tým napomôcť k odbúravaniu akýchkoľvek prejavov intolerancie a neznášanlivosti. Realizáciou spomienkového podujatia v rámci Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa prispieva k podpore a ochrane ľudských práv a slobôd v našej spoločnosti.