V priestoroch Galantského osvetového strediska sa v dňoch 4. až 29. marca 2019 konala autorská výstava fotografií Petra Dužeka pod názvom Prechádzky.
Prechádzky - výstava fotografií v GOS

Výstava fotografií Petra Dužeka

v Galantskom osvetovom stredisku 

 

V priestoroch Galantského osvetového strediska sa v dňoch 4. až 29. marca 2019 konala autorská výstava fotografií Petra Dužeka pod názvom Prechádzky. Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, aktívne spolupracuje s fotoklubmi i samostatne tvoriacimi fotografmi z galantského regiónu. Prostredníctvom realizovaných kolektívnych a autorských výstav sa verejnosti poskytuje možnosť zoznámiť sa s tvorbou talentovaných regionálnych autorov. Fotograf Peter Dužek žije a tvorí v Galante a s obľubou prebáda každý kúsok nášho zaujímavého kraja. Fotografovanie mu poskytuje možnosť spojiť realitu so svojou fantáziou, ukázať ľuďom svet ako ho vidí on – jeho vlastnými očami. Výstava „Prechádzky“ obsahuje výber 21 fotografií, ktoré autor nafotil počas dvoch rokov na potulkách po celom regióne. Zachytáva na nich okolitú prírodu, ktorá zároveň reprezentuje naše slovenské dedičstvo, či už hmotné, duchovné alebo kultúrne.