Kutúrno-spoločenské podujatia v rámci Prezentácie židovskej kultúry v meste Galanta sa konali od 10. do 24. septembra 2019 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.
Prezentácia židovskej kultúry v meste Galanta

Prezentácia židovskej kultúry v meste Galanta

 

V rámci podujatia Prezentácia židovskej kultúry v meste Galanta chce hlavný organizátor Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante podporiť rozvoj židovskej kultúry, pretože židovské obyvateľstvo má v našom meste hlboké tradície. Výnimočné kultúrno-spoločenské podujatia sa konali od 10. do 24. septembra 2019 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante.

Zámerom Spolku pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante je v rámci prezentácie židovskej kultúry uskutočniť kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré predstavia širokej verejnosti mesta Galanta umeleckú jedinečnosť židovskej kultúry.

V snahe priblížiť verejnosti rôznorodosť židovského kultúrneho a umeleckého dedičstva sa zrealizovali viaceré aktivity a to jedinečný koncert židovskej hudby, výstava so židovskou tematikou a  prednáška zameraná na prezentáciu poslania Múzea holokaustu v Seredi.

V hudobnom programe sa verejnosti predstavila speváčka Jana Orlická v klavírnom doprovode Ľubomíra Richtera. Obaja pôsobia ako pedagógovia Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Jana Orlická je vynikajúca slovenská multižánrová speváčka, ktorá  pochádza z Banskej Bystrice a už takmer 25 rokov účinkuje na domácich i zahraničných pódiách v rôznych žánroch a hudobných projektoch, po boku významných muzikantov. Piesne interpretuje v 28 jazykoch sveta. V jej bohatom repertoári sa nachádzajú aj skladby zo židovskej hudobnej kultúry. Je vynikajúcou džezovou speváčkou a šansoniérkou. Pôsobí ako sólistka Pražského jazzového tria a septetu, či Diabolských huslí Jána Berkyho Mrenicu ml. Natočila 5 CD platní a 1 LP platňu Vlak bez návratu so židovskými a rómskymi piesňami a modlitbami holokaustu. Jana Orlická dlhoročne aktívne spolupracuje aj s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave na rozvoji informovanosti o histórii židovskej kultúry na Slovensku. V rámci koncertu v Galante v jej podaní  odznie repertoár židovských piesní a modlitieb z centrálneho Izraela, Pyrenejského polostrova a tematické skladby venované holokaustu.

Zaujímavou prednáškou na tému „Poslanie Múzea holokaustu v Seredi“ podujatie v Galante obohatil Mgr. Matej Beránek, PhD., odborný pracovník Múzea holokaustu v Seredi, ktorý sa dlhoročne venuje vzdelávacej činnosti v oblasti holokaustu.

Zviditeľnením a priblížením židovského kultúrneho dedičstva širokej verejnosti prostredníctvom realizácie koncertu, prednášky i vzácnej výstavy fotografií pod názvom Židovstvo v obrazoch, sa vytvárajú predpoklady pre lepšie poznávanie  histórie a tradícií židovského obyvateľstva a tiež sa podporuje rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt v meste Galanta.

Pre prítomných návštevníkov bola v rámci uvedeného podujatia v Galante pripravená aj zaujímavá ochutnávka a zoznámenie sa s kóšer jedlami. Nainštalovaná výstava v Renesančnom kaštieli v Galante bola sprístupnená pre širokú verejnosť do 24. septembra 2019. Usporiadaním tohto podujatia, ktoré finančne podporilo aj mesto Galanta,  chcel organizátor prezentovať dlhoročnú históriu židovského kultúrneho dedičstva, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúrno-spoločenského diania v galantskom regióne a samozrejme tiež v meste Galanta.