V záložke Záujmová umelecká činnosť si môžete stiahnuť nové propozície súťaží na rok 2022. Tešíme sa na spoluprácu s vami a prajeme vám veľa úspechov!
Propozície súťaží na rok 2022 a aktuálne OZNAMY - NOVÉ!!!

.

.

.

.

.

NOVÉ PROPOZÍCIE NA ROK 2022 A AKTUÁLNE OZNAMY

 

 

AMFO 2022  - regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie - 50. ročník 

 

CINEAMA 2022 - XXX. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby

 

Pre zjednodušenie prihlasovania účastníkov do súťaže AMFO a CINEAMA, je k dispozícii video, ktoré je návodom ako sa do súťaže prihlásiť.

https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg

 

 


 

Propozície súťaže DIGITFOTO GALANTA 2022

 

DIGITFOTO  GALANTA  2022  jubilejný XX. ročník celoslovenskej súťaže
a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby
s medzinárodnou účasť
ou - NOVÉ!!!

 

 

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 


 

Propozície súťaže KONTAKT 2022 KONTAKT 2022 - krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov

 

 

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

  

MALÉ DIVADELNÉ DOSKY 2022
- okresná súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

(Názov súťaže na celoštátnej úrovni: Zlatá priadka 2022 - celoštátna postupová súťaž
a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti)

 

 


 

 

TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ... - Okresná súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov 2022

(Názov súťaž na celoštátnej úrovni: Eniki beniki 2022 - 28. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov)

 

 


 

 

MUZIKA HRAJ... - Okresná súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí 2022

(Názov súťaž na celoštátnej úrovni: Vidiečanova Habovka 2022 - celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí)

 

 


 

 

 

   ČARO SLOVA 2022 - propozície - NOVÉ!!!

 

 

 


 

 

ČARO SLOVA 2022

Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých


 !!! INFORMÁCIE !!!

 

Pokyny ohľadom organizácie súťaže Hviezdoslavov Kubín (Čaro slova - okresné kolá v Galante):

Galantské osvetové stredisko, ako organizátor okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Galante, ak to situácia dovolí, plánuje uskutočniť podujatie Čaro slova v Galantskom osvetovom stredisku v týchto termínoch:

29. 3. 2022 (utorok) - I. kategória od 8.30 hod.

30. 3. 2022 (streda) - II. kategória od 8.30 hod.

31. 3. 2022 (štvrtok) - III. od 8.30 hod. a IV. kategória
(pri IV. kategórii bude hodina ešte upresnená)

 

Prihlasovanie do okresnej súťaže je spustené od 18.1. - 18. 3. 2022 pre recitátorov vo všetkých kategóriách.

Vyhlasovateľ súťaže pripravil videonávod, ako pracovať v elektronickom prihlasovacom systéme.

Video pre účastníkov Hviezdoslavovho Kubína je návodom na to, ako prihlásiť víťazných recitátorov zo školského do vyššieho kola súťažehttps://www.youtube.com/watch?v=7Mk0NFAKe9s

 
Pedagógovia prihlasujú recitátorov do okresného kola súťaže do 18. marca 2022 na tejto webovej stránkewww.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Link, na ktorom nájdete celoslovenské propozície k Hviezdoslavovmu Kubínu na rok 2022:
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/

O prípadných zmenách vás budeme informovať.

 

 

 


 

 

O CENU DOMINIKA TATARKU 2022

- XIX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže - NOVÉ!!!


 


 

Tvorivo-umelecká súťaž pre deti a mládež

2. ročník

 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

 - výtvarná, fotografická a literárna súťaž s environmentálnym zameraním realizovaná pri príležitosti 52. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2022

 

KLIK:

Propozície súťaže, prihláška, propagačný plagát k súťaži

 

 

 

Výtvarné súťaže:


ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2022 - XXIII. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

  JA A MOJE FAREBNÉ SNY - jubilejný 20. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta 

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2022 - XXVI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2022 - 18. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mlád 

  VESMÍR OČAMI DETÍ 2022 - XXXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže 

  VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 - 59. ročník okresnej tvorivej súťaže meprofesionálnej výtvarnej tvorby


Pre zjednodušenie prihlasovania účastníkov do súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM, je k dispozícii video, ktoré je návodom ako sa do súťaže prihlásiť.

https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2022 - 18. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja - NOVÉ!!! 
 

 


 

ASTRONÓMIA

 

Čo vieš o hviezdach? 2022  

 

Regionálne kolo vedomostnej súťaže z oblasti astronómie