Výstava prác z 13. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc sa konala v mesiaci máj v priestoroch Mestského úradu v Galante.
Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2017

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc

- 13. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže


V priestoroch Mestského úradu v Galante sa v dňoch 2. až 25. mája 2017 konala výstava prác detí a mládeže z 13. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.

Hlavnými organizátormi súťaže a výstavy boli Galantské osvetové stredisko a Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v úzkej spolupráci s mestom Galanta a partnerom z Maďarskej republiky Nadáciou pre zdravú generáciu so sídlom v Győri.

V súťažných prácach deti a mládež vyjadrili svoj aktívny postoj proti fajčeniu, užívaniu alkoholu, drog a taktiež novodobej závislosti – internetu. Zachytávali najrozmanitejšie pohľady, motívy a myšlienky z tematiky závislostí a ich negatívnych vplyvov na zdravie a celú osobnosť človeka. Okrem umeleckej hodnoty mala prezentovaná výstava Proti škodlivým závislostiam bez hraníc aj preventívny výchovný charakter.

V úspešnej medzinárodnej spolupráci chcú všetci partneri pokračovať aj v budúcnosti realizáciou tradičných i novovzniknutých podujatí.

 

 

 

    Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2017 - výsledková listina

 

    Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2017 - Eredmények