Dňa 23. mája 2019 sa v priestoroch Mestského úradu v Galante uskutočnila slávnostná vernisáž a vyhodnotenie 15. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.
Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2019

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc

- 15. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

 

Galantské osvetové stredisko a Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v úzkej spolupráci s mestom Galanta a partnerom z Maďarskej republiky Nadáciou pre zdravú generáciu so sídlom v Győri boli hlavnými realizátormi medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom Proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Dlhoročným zámerom súťaže je motivovať deti a mládež, aby prostredníctvom výtvarného umenia vyjadrili svoj aktívny postoj proti fajčeniu, užívaniu alkoholu a drog, a taktiež novodobým závislostiam – internetu a mobilom. Dňa 23. mája 2019 sa v priestoroch Mestského úradu v Galante uskutočnila slávnostná vernisáž a vyhodnotenie 15. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Na vyhodnotení súťaže boli prítomní Mgr. Lívia Gešková, vedúca oddelenia spoločenských služieb Mestského úradu v Galante, Mgr. Margita Knappová, riaditeľka Galantského osvetového strediska a taktiež Štefan Orth, výtvarník a pedagóg zo Senice. Partnerskú organizáciu z Maďarska zastupovala spolu s delegáciou tajomníčka Nadácie pre zdravú generáciu Mária Korompáky, ktorá sa poďakovala za zrealizovanie súťaže a vyhodnotenia v Galante a taktiež vyzdvihla úspešnú vzájomnú spoluprácu. Do tohtoročnej súťaže boli zaslané zaujímavé výtvarné práce vytvorené rôznymi výtvarnými technikami a to: maľbou, kresbou, kolážou a rôznymi kombinovanými technikami. Prezentovaná výstava mala okrem umeleckej hodnoty aj preventívny výchovný charakter. Vystavené práce detí a  mládeže zo Slovenska a Maďarska predstavili najrozmanitejšie pohľady, motívy a myšlienky zachytávajúce tematiku rôznych druhov závislostí a ich negatívnych vplyvov na zdravie a celú osobnosť človeka. Výstavu Proti škodlivým závislostiam bez hraníc si záujemcovia mohli pozrieť od 3. do 31. mája 2019 vo vestibule Mestského úradu v Galante. V úspešnej medzinárodnej spolupráci chceme pokračovať aj v budúcnosti realizáciou tradičných i novovzniknutých podujatí.

 

 

 

 

 

 

 

    Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2019 - výsledková listina

 

    Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2019 - Eredmények