Galantské osvetové stredisko spolu s partnermi zrealizovali 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorá nesie názov Proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Výber diel zo súťaže si môžete pozrieť prostredníctvom virtuálnej prehliadky.
 Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2021


Proti škodlivým závislostiam bez hraníc

- 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

 

V roku 2021 bol vyhlásený v poradí 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorá nesie názov Proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Galantské osvetové stredisko a Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v úzkej spolupráci s mestom Galanta a partnerom z Maďarskej republiky Nadáciou pre zdravú generáciu so sídlom v Győri boli hlavnými realizátormi medzinárodnej výtvarnej súťaže. Jej zámerom je motivovať deti a mládež, aby prostredníctvom výtvarného umenia zobrazili svoj aktívny postoj proti fajčeniu, užívaniu alkoholu a drog, a taktiež novodobým závislostiam – internetu a mobilom.

V čase vyhlásenia súťaže boli podobne ako v minulom roku zavedené protipandemické opatrenia a školy ostali zatvorené. Avšak aj napriek týmto obmedzeniam do súťaže boli zaslané zaujímavé výtvarné práce. Tento jedinečný umelecko-preventívny projekt vyjadruje myšlienkové posolstvo ochrany zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie proti závislostiam, čo sú aj v súčasnosti veľmi dôležité témy v rámci spoločnosti. Zaslané výtvarné práce boli vytvorené rôznymi výtvarnými technikami - maľbou, kresbou, kolážou, rôznymi kombinovanými technikami a počítačovou grafikou.

Súťažné diela zobrazujú  najrozmanitejšie pohľady, motívy a myšlienky z tematiky rôznych druhov závislostí a ich negatívnych vplyvov na zdravie a celú osobnosť človeka. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa opäť nepodarilo uskutočniť verejnou formou za účasti ocenených žiakov a ich rodičov, pedagógov.

Výber diel zo súťaže si však záujemcovia môžu pozrieť prostredníctvom virtuálnej prehliadky, ktorú pripravilo Galantské osvetové stredisko na svojej webovej stránke.

 

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2021 - výsledková listina

 

   Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2021 - Eredmények

 

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za krásne práce, ktoré prezentujú okrem umeleckej hodnoty aj preventívny výchovný charakter založený na rovesníckom princípe.

 

 

Galantské osvetové stredisko vás pozýva na virtuálnu prehliadku

ocenených a ďalších vybraných prác z medzinárodnej výtvarnej

súťaže detí a mládeže

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2021

 

HATÁROK NÉLKÜL A KÁROS SZENVEDÉLYEK ELLEN 2021

A virtuális bemutatóra mindenkit szeretettel várunk.

 

 

 

 

 Ľúbim bračeka - Eliška Pánková - MŠ Skalité -Ústredie - ocenenie
Hríby a slimáky chcú byť kamaráti - Tobiáš Petrák - MŠ Skalité -Ústredie - ocenenie
Radi sa hráme s loptami - Alexej Vevjora - MŠ Skalité -Ústredie - ocenenie
Ľúbim kvety - Kristína Matterová - MŠ Skalité -Ústredie - ocenenie
Chcem sa korčuľovať - Dorota Šušková - MŠ Skalité -Ústredie - ocenenie
Zvieratká treba ochraňovať - Amália Baroniaková - MŠ Skalité -Ústredie
Prevencia - Nicolas Herák - ZŠ Holíč
Radšej misu ovocia ako jednu cigaretu - Ela Hílková - ZŠ Holíč
Nelka Faktorová - ZŠ Dolné Kočkovce - ocenenie
Emka Zbínová - ZŠ Dolné Kočkovce - ocenenie
Samko Katreňák - ZŠ Dolné Kočkovce
Dôvod na úsmev - Kolektív 2. B tr. - ZŠ Martinská Žilina - špeciálne ocenenie
Pľúca - Tomáš Petrák - ZŠ Holíč - ocenenie
Moje dve ja - Denis Valachovič - ZŠ Holíč - ocenenie
Desivý dych - Barbora Danižíková - ZŠ Holíč - ocenenie
Bojovať sa oplatí - Mária Valúchová - ZŠ Holíč - ocenenie
Nepodľahni! - Amélia Smolková - ZŠ M. Bela Šamorín - ocenenie
Väzeň vo vlastnej slabosti - Viktória Szabóová - ZŠ M. Bela Šamorín - ocenenie
Ty si vyberáš! - Nikola Kulcsayová - ZŠ M. Bela Šamorín - ocenenie
Mnohými cestami - Maximilián Jakúbek - ZŠ M. Bela Šamorín - ocenenie
Miško a alkohol - Tereza Jurčíková - ZŠ Martinská Žilina - ocenenie
Ja a droga - Zuzana Skákalová - ZŠ Martinská Žilina - ocenenie
Život Sáry - komix - Alexandra Mahútová - ZŠ Martinská Žilina
Aj Snehulienku zachránili - Simona Gorbatenková - ZŠ Holíč
Takto sa vzťah nebuduje! - Linda Flajžíková - ZŠ Holíč
Cigaretoprstý - Sarah Scotti - ZŠ Holíč
Zaslepenosť - Aneta Dujsíková - ZŠ Holíč
Kontrasty - Sofia Gorbatenková - ZŠ Holíč
Maľovaním proti závislostiam - Simona Konečná - ZŠ Holíč
Viem sa chrániť - Barbora Langová - ZŠ Holíč
Ja zvíťazím - Liana Dohnálková - ZŠ Holíč
Vyberiam si správne - Ján Mátyás Lengyel - ZŠ M. Bela Šamorín
Dvojitý pohľad - Samuel Božík - ZŠ M. Bela Šamorín
Retrospektíva - Ako ďalej - Karmen Duhajová -  ZŠ M. Bela Šamorín
Ako chcem vidieť svet - Martina Brňáková -  ZŠ M. Bela Šamorín
Takto už nie! - Lea Borbely - ZŠ M. Bela Šamorín
Stúpanie do sveta skazy - Nina Švolíková - ZŠ M. Bela Šamorín
Farby sú život - Eva Tomanová - ZŠ M. Bela Šamorín
Dva svety - Judita Grünfeldová - ZŠ M. Bela Šamorín
Ja a droga - plagát - Adam Ladislav Švejda - ZŠ Martinská Žilina
Ja a droga - plagát - Timotej Dávid Hrmel - ZŠ Martinská Žilina
Ja a droga - plagát - Nina Pinčáková - ZŠ Martinská Žilina
 Ja a droga - plagát - Pavlína Stelinová- ZŠ Martinská Žilina

Nežná revolúcia

Galéria umenia