Galantské osvetové stredisko spolupráci s mestom Galanta a partnerom z Maďarskej republiky Nadáciou pre zdravú generáciu so sídlom v Győri, sú realizátormi medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom Proti škodlivým závislostiam bez hraníc.
Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2022

Proti škodlivým závislostiam
bez hraníc

- 18. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže
s protidrogovým zámerom

 

Galantské osvetové stredisko spolupráci s mestom Galanta a partnerom z Maďarskej republiky Nadáciou pre zdravú generáciu so sídlom v Győri, sú hlavnými vyhlasovateľmi a realizátormi medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom Proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Priaznivý ohlas a záujem zo strany detí, mládeže i pedagógov na Slovensku a taktiež v Maďarsku, zaznamenáva medzinárodná výtvarná súťaž a výstava už 18 rokov. Počas nich tisíce mladých autorov prezentovalo svoje kreatívne schopnosti a prostredníctvom výtvarného prejavu sa snažili znázorniť najrozmanitejšie pohľady, motívy a myšlienky z tematiky rôznych druhov závislostí a ich negatívnych vplyvov na zdravie a celú osobnosť človeka. Už najmladšie deti v predškolskom veku sú konfrontované so škodlivými závislosťami, a preto je dôležité primeranou formou ich oboznamovať s číhajúcimi nástrahami. Deti a mládež v súťažných prácach vyjadrili svoj aktívny postoj proti fajčeniu, užívaniu alkoholu, drog a tiež novodobým závislostiam – internetu a mobilom.

V tohtoročnej súťaži bolo ocenených 34 autorov v troch vekových kategóriách a udelené bolo aj jedno špeciálne ocenenie. Tradične najviac prác bolo vytvorených maľbou a kresbou, zaslané boli aj koláže, diela kombinujúce rôzne techniky a počítačové grafiky. Výber zo zaslaných výtvarných prác do medzinárodnej súťaže bol prezentovaný v mesiaci máj v priestoroch Mestského úradu v Galante. Kolekcia ocenených diel bola sprístupnená aj vo virtuálnom priestore, na webovej stránke Galantského osvetového strediska.

Umelecko-preventívny projekt Proti škodlivým závislostiam bez hraníc vyjadrujúci ideové posolstvo ochrany zdravia a zdravého životného štýlu, významným a aktívnym spôsobom napomáha pri prevencii závislostí. V úspešnej medzinárodnej spolupráci chcú organizátori pokračovať aj v budúcnosti realizáciou výchovno-vzdelávacích a umeleckých aktivít a podujatí.

 

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme a oceneným autorom srdečne blahoželáme.

 

 

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2022 - výsledková listina

 

   Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2022 - Eredmények

 

 

 

 

 

Galantské osvetové stredisko vás pozýva na virtuálnu prehliadku

ocenených prác z medzinárodnej výtvarnej

súťaže detí a mládeže

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2022

 

HATÁROK NÉLKÜL A KÁROS SZENVEDÉLYEK ELLEN 2022

A virtuális bemutatóra mindenkit szeretettel várunk.

 

 

S mojou rodinou na výlete - Barbora Šnircová - MŠ Skalité - Ústredie
Mám rada kamarátov - Katarína Gašparínová - MŠ Skalité - Ústredie
Rada sa korčuľujem - Kristína Matterová - MŠ Skalité - Ústredie
Moja rodina v jeseni - Zlata Lomakina - MŠ Skalica
Divadlo je zábava, nie fajčenie - Linda Slobodová - MŠ Skalica
Vpravo alebo vľavo – čo je lepšie? - Dorina Kertészová - MŠ SNP Galanta
Striga Cigaretka - Kristína Pauchová - MŠ SNP Galanta
Svet cez kľúčovú dierku - Michal Polák - MŠ – Óvoda Matúškovo
Na prechádzke - Linda Šullová - ZUŠ Senica
Nočná mora z TV hier - Róbert Morávek - ZUŠ Senica
Žime šťastný a zdravý život - Tomáš Vereš - ZŠ s MŠ Konská
V tieni - Michaela Baníková - ZUŠ Senica
Proti škodlivým závislostiam - Kolektívna práca žiakov - ŠZŠ Gbely
Bez názvu - Sebastian Skupin - ZŠ Holíč
Bolehlav - Eliška Mičková - ZŠ Holíč
Protiklady - Sabina Kubištelová - ZŠ Holíč
V sieti sociálnych sietí - Kristián Tarnai - Spojená škola Sládkovičovo
Šach-Mat - Lukáš Jakubík - ŠZŠ Dunajská Streda
Fajčiarove pľúca - Šimon Cuninka - ŠZŠ Sereď
V okovách mobilu - Diana Samková - ŠZŠ Sereď
Neber drogy - Patrik Bihári - ŠZŠ – SA Galanta
Zrkadlo pravdy – nikdy takto... - Nikoletta Štefanová - ZŠ Valaliky
Život v bubline - Karolína Chochúľová - ZŠ Martinská Žilina
Myšlienky - Daniela Hanzlíčková - ZUŠ Senica
Myseľ v mobile - Stanislava Havlová - ZUŠ Senica
Bez názvu - Emily Ringlerová - ZŠ Martinská Žilina
Fajčenie škodí - Veronika Urbanová - Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Striekačka smrti - Hana Žgančíková - Spojená škola - ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo
Hunyadi-Kóbor Eszter Czuczor Gergely - Bencés Gimnázium és Kollégium, Győr
Horváth Flóra - Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium, Győr
Kovács Vivien - Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium, Győr
Bez názvu - Jessica Vargová - SOŠ obchodu a služieb Galanta
Bez názvu - Jessica Vargová - SOŠ obchodu a služieb Galanta
Bez názvu - Kristína Kiššová - SOŠ obchodu a služieb Galanta
Odvrátená metamorfóza - Melanie Martinková - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava
Ľudia nevidia, čo robia - Adela Horilová - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

Nežná revolúcia

Galéria umenia