Realizátormi 19. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom Proti škodlivým závislostiam bez hraníc boli Galantské osvetové stredisko spolupráci s mestom Galanta a partnerom z Maďarskej republiky Nadáciou pre zdravú generáciu so sídlom v Győri.
Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2023

Proti škodlivým závislostiam
bez hraníc

- 19. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže
s protidrogovým zámerom

 

Galantské osvetové stredisko v rámci prevencie závislostí a podpory zdravého životného štýlu pravidelne organizuje semináre, konferencie, výstavy či výtvarné súťaže. Vyjadriť svoj aktívny postoj proti fajčeniu, užívaniu alkoholu, drog a tiež novodobým závislostiam – internetu a mobilom ponúkla deťom a mládeži už po devätnásty raz medzinárodná výtvarná súťaž pod názvom Proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Hlavnými vyhlasovateľmi a realizátormi výtvarnej súťaže boli aj v roku 2023 Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta a partnerom z Maďarskej republiky Nadáciou pre zdravú generáciu so sídlom v Győri. Do súťaže boli zaslané výtvarné práce vytvorené rôznymi výtvarnými technikami a to: maľbou, kresbou, kolážou a rôznymi kombinovanými technikami. V troch vekových kategóriách medzinárodnej výtvarnej súťaže bolo ocenených 32 kreatívnych mladých tvorcov. Závislosti celkom zjavne negatívne vplývajú na zdravie a celú osobnosť človeka. Posolstvo ochrany zdravia a život človeka bez škodlivých závislostí je leitmotívom umelecko-preventívnej výtvarnej súťaže. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže sa uskutočnilo dňa 31. mája 2023  v priestoroch Mestského úradu v Galante, kde sa nachádzala vystavená aj kolekcia vybraných prác. Ocenené diela sú prezentované aj vo virtuálnom priestore, na webovej stránke Galantského osvetového strediska.

Srdečne blahoželáme oceneným autorom a všetkým zúčastneným a ich pedagógom zároveň ďakujeme za úsilie, ktoré vynaložili pri príprave na výtvarnú súťaž a do budúcnosti im želáme veľa úspechov a tvorivej energie.

 

 

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2023 - výsledková listina

 

   Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2023 - Eredmények

 

 

 

 

 

Galantské osvetové stredisko vás pozýva na virtuálnu prehliadku

ocenených prác z medzinárodnej výtvarnej

súťaže detí a mládeže

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2023

 

HATÁROK NÉLKÜL A KÁROS SZENVEDÉLYEK ELLEN 2023

A virtuális bemutatóra mindenkit szeretettel várunk.

 

 

 

Čistý svet bez drog a cigariet - Mária Klimenko - MŠ Skalica
Škodlivé a smradľavé fajčenie - Natália Aliehová - MŠ J. Dalloša Sládkovičovo
Život je krásna dúha – bez cigarety - Michaela Forrová - MŠ SNP Galanta
Odveziem s autom cigarety - Dávid Forró - MŠ – Óvoda Matúškovo
Pichol som sa – bolí to! - Linda Kazárová - MŠ Fučíkova Sládkovičovo
Koniec kníh?! - Anna Fomina - ZŠ SNP Galanta
Bez slov - Simona Konečná - ZŠ Holíč
Fajčenie škodí zdraviu - Alžbeta Papánová - ZŠ Martinská Žilina
Bez názvu - Miriam Jánošová - ZŠ s MŠ Gorkého Trnava
Fajčenie škodí zdraviu - Amanda Stojkaová - ŠZŠ – SA Galanta
Môj svet - Dominika Lapuníková - Spojená škola Senica
Kántor Dóra Jázmin - Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, Győr
Cesta do záhuby - Karol Lakatoš - ŠZŠ Sereď
Nebudem fajčiť?! - Slávka Bilá - ZŠ Veľký Šariš
Proti škodlivým závislostiam - Anita Hoffer - ZŠ L. Gregorovitsa s VJM Jelka
TIK - TAK - Natália Nagyová - ZŠ L. Gregorovitsa s VJM Jelka
Nie si v tom sám - Michal Porubčan - ZŠ Ilava
Neničte svoje srdce - Naďa Patvarická - ZŠ Jána Hollého Borský Mikuláš
Ako sa rozhodneš? - Terezka Hubusová - ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec
Vibrujúca omráčenosť - Réka Sándor - Gymnázium I. Madácha s VJM Šamorín
Dobrý a zlý svet - Enikő Kozák - ZUŠ Dolný Štál
Bludisko závislosti - Dominika Trachtová - ZŠ M. Bella Šamorín
Bez názvu - Lilla Almási - ZŠ s MŠ A. Józsefa s VJM Trhová Hradská
Drogy zabíjajú - Anna Szuhay - Reformovaná cirkevná ZŠ s VJM Dolný Štál
Bez názvu - Kristína Kiššová - SOŠ obchodu a služieb Galanta
Nagy Luca - Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola  és Óvoda, Győr
Szekeres Kyra - Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola  és Óvoda, Győr
Lázár Lúcia - Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium, Győr
Mészáros Boglárka - Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium, Győr
Várallyay Kamilla - Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, Győr
Magyar Orsolya	- Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, Győr
Pomalý zabijak - Réka Kalina - Spojená škola Gyulu Szabóa Dunajská Streda

Nežná revolúcia

Galéria umenia