Tradičný, v poradí už 16. ročník festivalu rómskej hudby, spevu a tanca Romafest sa uskutočnil dňa 24. augusta 2019 v mestskom parku pri neogotickom kaštieli v Galante.
ROMAFEST 2019 - tradičný festival rómskej kultúry

Romafest 2019

 Tradičný festival rómskej kultúry v Galante.

 

Tradičný, v poradí už 16. ročník festivalu rómskej hudby, spevu a tanca Romafest bol zameraný na uchovávanie, ale zároveň aj rozvíjanie rómskej kultúry. Hlavným organizátorom festivalu bol Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom. Podujatie, ktoré malo snahu priblížiť verejnosti krásu umeleckého prejavu našich rómskych spoluobčanov sa uskutočnilo dňa 24. augusta 2019 v mestskom parku pri neogotickom kaštieli v Galante. Festival Romafest sa realizoval s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Prostredníctvom prezentácie rómskej kultúry v podaní hudobno-tanečných a speváckych telies a jednotlivcov sme chceli sprostredkovať rozmanitosť tradícií a kultúrneho dedičstva rómskej národnostnej menšiny. Pravidelné usporadúvanie festivalu je veľmi motivujúcim činiteľom tak pre členov umeleckých zoskupení dospelých, ako i rómske deti aj mládež. Festivalom Romafest sa udržiava významná tradícia prezentácie kultúry Rómov žijúcich na nášom území a poukázaním na umelecké hodnoty rómskej kultúry sa v rámci spoločnosti propagujú idey multikulturality. Všetci, ktorí majú radi temperamentnú rómsku kultúru a navštívili festival Romafest v Galante, zažili výbornú atmosféru pri rozmanitom hudobnom programe.

 

 

 

 

 

 


Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.