Už po šiestykrát sa v Šoporni uskutočnilo podujatie viažuce sa k tradícii konca fašiangov – pochovanie basy. Veselý program pod názvom Šopornanský fašanek sa konal dňa 10. februára 2018.
Šopornanský fašanek 2018

Šopornanský fašanek 2018


Uchovávanie ľudových tradícií v Šoporni a ich opätovné uvádzanie do života miestneho spoločenstva významne prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt. Už po šiestykrát sa v Šoporni uskutočnilo podujatie viažuce sa k tradícii konca fašiangov – pochovanie basy. Veselý program pod názvom Šopornanský fašanek sa konal dňa 10. februára 2018 z iniciatívy Galantského osvetového strediska, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, a pod záštitou starostu obce Šoporňa Mgr. Adriána Macha. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 2018, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia.

Cieľom podujatia bolo dostať do povedomia ľudí fašiangové zvyky a tradície našich predkov. Folklórne súbory i ďalší nadšenci folklóru v Šoporni majú snahu vyhľadávať a oživovať zvyky a zachovávať tradície vo svojom regióne a sprístupňovať ich širokej verejnosti. Okrem pestrého programu bolo pre návštevníkov nachystané aj bohaté fašiangové občerstvenie.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.