Dňa 8. augusta 2019 o 19.30 hod. sa na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante uskutočnilo stretnutie s krásami nášho hudobného folklóru v rámci podujatia pod názvom Staré nástroje ožívajú...
Staré nástroje ožívajú...  - Festival ľudovej hudby

Staré nástroje ožívajú...

- Festival ľudovej hudby

 

Uchovávanie ľudových tradícií a ich oživovanie významne prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt. Dňa 8. augusta 2019 o 19.30 hod. sa na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante uskutočnilo stretnutie s krásami nášho hudobného folklóru v rámci podujatia pod názvom Staré nástroje ožívajú... V rámci festivalu sa predstavili účinkujúci interpreti na tradičných ľudových nástrojoch - gajdy, fujara, koncovka, husle, kontrabas, cimbal, heligónka a citara. Podujatie zohráva významnú úlohu v podpore rozvoja a udržiavania ľudových tradícií v hudobnej kultúre interpretovanej na tradičných ľudových hudobných nástrojoch. Organizátorom podujatia bolo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v  zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu. Ľudová hudobná kultúra sa udržiava na Slovensku prostredníctvom činorodej práce folklórnych súborov, ľudových hudieb či sólistov inštrumentalistov, ktorí túto tradíciu odovzdávajú z generácie na generáciu. Cieľom festivalu Staré nástroje ožívajú... bolo podporovať rozvoj ľudových hudieb a sólistov - ľudových inštrumentalistov interpretujúcich hudobný folklór a tiež im umožniť prezentovať svoje hudobné majstrovstvo na verejnosti, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej nezastupiteľný význam pri uchovávaní zvykov a tradícií našich predkov a taktiež zoznamovať verejnosť s hodnotami ľudovej hudby. Významným prínosom realizovaného projektu je podpora a rozvoj krásnych folklórnych tradícií, ľudovej hudobnej kultúry a jedinečná prezentácia pestrej palety nástrojov verejnosti.

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.