Na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante sa dňa 25. septembra 2020 o 16.30 hod. uskutočnil krásny festival ľudovej hudby pod názvom Staré nástroje ožívajú...
Staré nástroje ožívajú... - festival ľudovej hudby

Staré nástroje ožívajú...

- Festival ľudovej hudby

 

 

Na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante sa dňa 25. septembra 2020 o 16.30 hod. uskutočnil festival ľudovej hudby pod názvom Staré nástroje ožívajú... Organizátorom podujatia, ktoré významne prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt bolo Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu. Ľudová hudobná kultúra sa udržiava na Slovensku prostredníctvom činorodej práce folklórnych súborov, ľudových hudieb či sólistov inštrumentalistov, ktorí túto tradíciu odovzdávajú z generácie na generáciu.

Festival Staré nástroje ožívajú... má snahu dostať do povedomia obyvateľov ľudovú hudobnú kultúru, zvyky a tradície našich predkov a taktiež im ukázať majstrovstvo, krásu, cit a umenie, ktoré so svojimi hudobnými nástrojmi dokážu vyčariť ľudoví umelci. V rámci festivalu sa predstavili účinkujúci interpreti na tradičných ľudových nástrojoch - husle, kontrabas, cimbal, citara, fujara, píšťaly, koncovka, drumbľa či unikátne trombity. Významným prínosom realizovaného festivalu bola podpora a rozvoj krásnych folklórnych tradícií, ľudovej hudobnej kultúry a jedinečná prezentácia pestrej palety nástrojov verejnosti. Prostredníctvom hudby interpretovanej na tradičných ľudových nástrojoch sa umožnilo verejnosti poznávať históriu a prehĺbiť pozitívny vzťah k bohatému folklórnemu dedičstvu.

Festival popularizuje výchovu ľudovým umením a poukazuje na jej nezastupiteľný význam pri uchovávaní zvykov a tradícií našich predkov. Taktiež podporuje rozvoj ľudových hudieb a sólistov -ľudových inštrumentalistov interpretujúcich hudobný folklór a umožňuje im prezentovať svoje hudobné majstrovstvo na verejnosti. Podujatie zohráva významnú úlohu v podpore rozvoja a udržiavania ľudových tradícií v hudobnej kultúre interpretovanej na tradičných ľudových hudobných nástrojoch.

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 


Nežná revolúcia

Galéria umenia