Festival ľudovej hudby pod názvom Staré nástroje ožívajú... sa bude konať v mesiaci september 2020. Ďakujeme za porozumenie.
Staré nástroje ožívajú...- Zmena podujatia!!!

Staré nástroje ožívajú...

- Festival ľudovej hudby

 

 

OZNAM !!!

Na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante sa mal dňa 13. augusta 2020 o 17.00 hod. uskutočniť festival ľudovej hudby pod názvom Staré nástroje ožívajú... Z dôvodu aktuálnej nepriazniveť situácie sa festival prekladá na mesiac september 2020. Ďakujeme za porozumenie.

 

Organizátorom podujatia, ktoré významne prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt je Galantské osvetové stredisko v  zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu. Ľudová hudobná kultúra sa udržiava na Slovensku prostredníctvom činorodej práce folklórnych súborov, ľudových hudieb či sólistov inštrumentalistov, ktorí túto tradíciu odovzdávajú z generácie na generáciu.

Festival Staré nástroje ožívajú... má snahu dostať do povedomia obyvateľov ľudovú hudobnú kultúru, zvyky a tradície našich predkov a taktiež im ukázať majstrovstvo, krásu, cit a umenie, ktoré so svojimi hudobnými nástrojmi dokážu vyčariť ľudoví umelci. V rámci festivalu sa predstavia účinkujúci interpreti na tradičných ľudových nástrojoch - husle, kontrabas, cimbal, heligónka, citara, fujara, koncovka, drumbľa či ozembuch. Významným prínosom realizovaného festivalu bude podpora a rozvoj krásnych folklórnych tradícií, ľudovej hudobnej kultúry a jedinečná prezentácia pestrej palety nástrojov verejnosti. Prostredníctvom hudby interpretovanej na tradičných ľudových nástrojoch sa umožní verejnosti poznávať históriu a prehĺbiť pozitívny vzťah k bohatému folklórnemu dedičstvu.

Festival popularizuje výchovu ľudovým umením a poukazuje na jej nezastupiteľný význam pri uchovávaní zvykov a tradícií našich predkov. Taktiež podporuje rozvoj ľudových hudieb a sólistov -ľudových inštrumentalistov interpretujúcich hudobný folklór a umožňuje im prezentovať svoje hudobné majstrovstvo na verejnosti. Podujatie zohráva významnú úlohu v podpore rozvoja a udržiavania ľudových tradícií v hudobnej kultúre interpretovanej na tradičných ľudových hudobných nástrojoch.

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 


 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia