V poradí 9. ročník tvorivých umeleckých dielní a výstavy pod názvom Stretnutie vo farbách umožnil rozvíjať podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z Galantského regiónu.
Stretnutie vo farbách


Stretnutie vo farbách – vzdelávanie a umelecká tvorivá činnosť seniorov

 

 

Galantské osvetové stredisko je realizátorom aktivít zameraných na vzdelávanie i zmysluplné trávenie voľného času seniorov. V poradí 9. ročník tvorivých umeleckých dielní pod názvom Stretnutie vo farbách umožnil rozvíjať podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností seniorov z Galantského regiónu. Je mnoho seniorov, ktorí využívajú svoj voľný čas rôznymi umeleckými aktivitami, a práve tvorivé stretnutia v Galantskom osvetovom stredisku ponúkajú priestor seniorom na ich rozvíjanie. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu. Zámerom podujatí bolo zaktivizovať a začleniť seniorov-záujemcov o umeleckú činnosť do nových aktivít, podporiť výmenu názorov a skúseností ako aj nabrať inšpiráciu pre ďalšiu tvorivú činnosť seniorov. Vzdelávanie a umelecká činnosť seniorov vo forme tvorivých dielní sa konali v dňoch 8. a 13. júla 2021 v Galantskom osvetovom stredisku a verejná prezentácia diel sa uskutočnila 13. augusta  2021 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. V dvoch umeleckých tvorivých vzdelávacích dielňach sa účastníci zdokonaľovali vo výtvarnej tvorbe a taktiež objavovali nové zaujímavé výtvarné techniky.

 

 

Veľkou poctou pre všetkých účastníkov parkovej výstavnej prezentácie v Galante bola výnimočná návšteva premiéra Slovenskej republiky Eduarda Hegera, ktorého sprevádzali župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, primátor Mesta Galanta Peter Paška a ďalší významní hostia. Vzácna delegácia s premiérom Eduardom Hegerom si prezrela vystavené diela a s účastníkmi stretnutia vo farbách strávili pár chvíľ v príjemnom rozhovore.

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia